You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zorginstellingen optimaliseren

Onze filosofie – De Positieve Acht

We baseren ons werk op onze Positieve Acht™-filosofie die begint met de combinatie van ruimte, hulpmiddelen en werkmethoden. Het visualiseert de mogelijke positieve effecten voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager, voortkomend uit verbeterde mobiliteit. Met voldoende ruimte maximaliseert u de mogelijkheden om de juiste hulpmiddelen te kiezen en correcte werkmethoden toe te passen. En daarmee worden de werkomstandigheden voor zowel zorgverleners als zorgvragers geoptimaliseerd. Dit verbetert het volledige zorgproces en resulteert op zijn beurt in bewoners en zorgvragers die gelukkiger, gezonder en mobieler zijn.
Onze methodologie – de Mobiliteitswijzer™

We hebben de Mobiliteitswijzer™ ontwikkeld, een gevalideerd risicobeoordelingshulpmiddel op basis van vijf persoonlijkheden en hun niveaus van functionele mobiliteit. Van volledig mobiele en onafhankelijke personen (Albert) tot diegenen die volledig aan het bed zijn gekluisterd (Emma), met namen in alfabetische volgorde van A tot E. Op basis van deze vijf personages hebben we functionele ruimtes gespecificeerd die rekening houden met de aanbevolen apparatuur voor elk mobiliteitsniveau en de werkomgeving voor de zorgverleners.

Arjo online-gids voor architecten en ontwerpers

Aanmelden