国または地域を選択してください

現在地: Japan (日本語)
ホーム / 会社概要 / Investors / グローバルニュースルーム / Ny teknologi kan minska trycksår i vården
シェア Arjo B 19 7月 2024 14:19 619.76 JPY (-2.78%)
❮ ニュース

Ny teknologi kan minska trycksår i vården

Andelen trycksår i vården ökade från 11 till 14 procent mellan 2020 och 2021, enligt en ny mätning från SKR. Samtidigt är det möjligt att upptäcka risken för trycksår flera dagar innan det blir synligt för blotta ögat, med hjälp av ny teknik som mäter fuktnivåerna i hudens undre lager.

– Trycksår innebär svårt lidande för drabbade patienter och är en stor utmaning för vården såväl i Sverige som globalt. Men trycksår kan förebyggas i mycket högre grad än vad som sker inom sjukvården idag, säger Joacim Lindoff, vd och koncernchef för medicinteknikföretaget Arjo.

Andelen trycksår inom sjukvården i Sverige har ökat markant under pandemin, från 11 procent våren 2020 till 14 procent hösten 2021. Det visar den årliga nationella mätningen från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Pandemin och den höga arbetsbelastning som denna medfört pekas av SKR ut som den huvudsakliga orsaken.

Tidig identifikation en nyckel till att förebygga trycksår

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår. Forskning visar att trycksår kan uppstå så snabbt som inom en timme1. Nuvarande metoder för att upptäcka trycksår är beroende av subjektiv, visuell bedömning, vilket ofta visar sig vara otillräckligt. Genom att istället använda ett instrument som mäter graden av fukt i hudens undre lager (eng. sub-epidermal moisture, SEM), vilket är en tidig indikation på utveckling av trycksår, kan undersökningen bli mer objektiv och pålitlig. Därmed kan risk för trycksår upptäckas upp till fem dagar innan de är synliga för blotta ögat.

– SKR poängterar vikten av förebyggande arbete för att minska förekomsten av trycksår och vi på Arjo delar den bilden. En objektiv riskbedömning som genomförs redan på akuten säkerställer preventiva åtgärder för de patienter som behöver det och riktar resurserna rätt. Detta kan avsevärt förbättra såväl kliniska som finansiella resultat för vården - och även ha en positiv påverkan på personalens arbetsbelastning, säger Gunilla Nilsson, försäljningsansvarig på Arjo Sverige.

Mer information om SKR:s mätning av trycksår finns här.

Bakgrund

Arjo har lång erfarenhet av att arbeta förebyggande mot trycksår, och lanserade tidigare i år en SEM-skanner som gör det möjligt att upptäcka risk för trycksår upp till fem dagar innan de är synliga för ögat. Utöver SEM-skannern omfattar Arjos erbjudande inom trycksårsprevention även lösningar som specialsängar, trycksårsmadrasser och lösningar för ompositionering av patienter.

För att öka fokus på preventiva åtgärder föreslår Arjo att regeringen tar fram en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi, som har målet att svensk vård ska ha högst kvalitet i världen. Strategin bör kompletteras med en handlingsplan med konkreta insatser för att nå uppsatta mål.

I juli 2021 presenterade Arjo rapporten Högst kvalitet i världen – Förslag om en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi, med fem konkreta förslag på statliga insatser som skulle vara samhällsekonomiskt effektiva.

De fem förslagen handlar bland annat om ökad användning av funktionsupphandlingar, bättre arbetsmiljö inom vården och ökad rörelse för vårdtagare i vårdmiljöer. 

1 Kosiak M. Etiology and pathology of ischemic ulcers. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1959;40(2):62-9.

För mer information, kontakta gärna:

Gunilla Nilsson, Försäljningsansvarig, Arjo Sverige
Tel: +46 (0)10 335 4664
E-mail: Gunilla.Nilsson@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com


Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Ny teknologi kan minska trycksår i vården