Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo ingår exklusivt partnerskap med Next Step Dynamics för forskning och utveckling
❮ News

Arjo ingår exklusivt partnerskap med Next Step Dynamics för forskning och utveckling

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har ingått ett exklusivt partnerskap med Next Step Dynamics, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling av banbrytande teknologier för statistiska analysmetoder, för utveckling och försäljning av lösningar för förebyggande vård. Som en del i partnerskapet kommer Arjo spendera 70 Mkr på utveckling av analytiska teknologier för förebyggande vård.

– Partnerskapet ligger väl i linje med vår digitala strategi och ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla nya teknologier som verkligen gör skillnad för såväl användare och vårdpersonal som för samhället i stort genom exempelvis minskade vårdkostnader, säger Joacim Lindoff.

Äldre personer som faller löper mycket hög risk att drabbas av exempelvis höftledsfrakturer, som i sin tur är en vanligt förekommande orsak till allvarliga, och i många fall dödliga, sjukdomar. Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till oavsiktliga skador med dödlig utgång. I USA dör en äldre person var 20:e minut på grund av fall och många fler skadas svårt*. Detta leder till höga kostnader inom vården och de demografiska förändringarna i samhället med ett ökat antal äldre gör att kostnaderna för fallrelaterade skador bedöms öka markant under kommande år.

Tillsammans med Next Step Dynamics kommer Arjo utveckla teknologier för att kunna förutse och förebygga skador hos både vårdgivare och vårdtagare. Partnerskapet ger Arjo exklusiva globala rättigheter till att kommersialisera och distribuera lösningar utvecklade genom partnerskapet. Ett exempel är ett smart armband som analyserar data som indikerar hälsan hos den som bär det, till exempel balans, styrka i nedre delen av kroppen och sömn, för att på så vis förutse risk för fall hos personer med exempelvis nedsatt rörlighet eller hög ålder. Denna riskövervakning delas sedan med auktoriserad vårdpersonal, vilket ger möjlighet till förebyggande insatser baserade på vetenskapliga så kallade deep learning algoritmer. Lösningen har testats av mer än 160 anställda inom vården och kan användas både på vårdenheter och i hemmet och kan anpassas efter personers enskilda behov.

“Med gemensamma resurser kommer vi ta produkter och lösningar för förebyggande vård till nästa nivå. För oss innebär partnerskapet med Arjo även att vi får tillgång till viktig kunskap om sjukvårdsindustrin. Detta gör att vi snabbare kan lansera produkter och därmed möta viktiga behov på den globala marknaden”, säger Karthik Srinivasan, grundare av Next Step Dynamics.

Båda bolagen ingår partnerskapet med långsiktiga intentioner. Som ett första steg kommer Arjo spendera 70 Mkr över 24 månader på utvecklingsprojekt för förebyggande vård. Den nyligen kommunicerade effektiviseringen av koncernens utvecklingsresurser relaterat till San Antonio, Texas, har möjliggjort omallokering av resurser till digitaliseringsområdet och dessa projekt. Därmed täcks de 70 Mkr av Arjos planerade forsknings- och utvecklingsutgifter under perioden.

Samarbetet kring utveckling av dessa nya teknologier påbörjas den 1 juli 2018. Försäljning av det smarta armbandet och andra innovationer beräknas påbörjas under 2019 och förväntas bidra positivt till koncernens omsättning och resultat redan under 2019.

Digitalisering blir ett allt viktigare element för att göra vården säkrare och mer effektiv och Arjo arbetar dedikerat med att definiera hur digitala erbjudanden kan förenkla kundernas vardag. Genom partnerskapet med Next Step Dynamics tar bolaget ett viktigt steg mot att kunna erbjuda sina kunder några av marknadens mest innovativa lösningar.

* Källa: CDC

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Next Step Dynamics

Next Step Dynamics (NSD) arbetar med att att förebygga fallolyckor bland äldre genom använding av banbrytande teknologier för statistiska analysmetoder. Bolaget är baserat i Malmö, Skåne, och grundades av Karthik Srinivasan, VD, 2015 för att hjälpa äldrevården inom såväl den privata som offentliga sektorn att förbättra kvaliteten genom minskade fallolyckor. NSD har erhållit 6 utmärkelser under 2017 som inkluderar Startup of the Year 2017, Top Tech of the Year 2017 och Nordic Angel Choice Awards 2017. www.nextstepdynamics.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2017 uppgick till cirka 7,7 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release