Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo offentliggör samarbete med Sony Mobile kring unik spårningslösning för ökad effektivitet i vården
❮ News

Arjo offentliggör samarbete med Sony Mobile kring unik spårningslösning för ökad effektivitet i vården

Arjo, ett globalt medicinteknikbolag, offentliggör idag ett samarbete med Sony Mobile Communications kring en unik spårningslösning. Den molnbaserade lösningen syftar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom vården genom att minska tidsåtgången för att hitta kritisk utrustning i vårdmiljöerna.

– Samarbetet med Sony Mobile är en viktig milstolpe i vårt digitaliseringsarbete som syftar till att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i vården, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef på Arjo, och tillägger:

– I och med den här toppmoderna tekniken från Sony Mobile kan vårdgivarna i stället koncentrera resurserna på att tillhandahålla bästa möjliga vård till en lägre kostnad.

Enligt en undersökning gjord av Nursing Times ägnar över en tredjedel av alla sjuksköterskor minst en timme av en normal arbetsdag åt att leta efter kritisk utrustning. Den nya lösningen kommer att bidra till att minska den här tiden genom en spårningslösning med realtidsfunktion (RTLS, dvs Real-Time Location System), vilket gör det möjligt att hitta vårdutrustningen sanbbare. Ett forskningsprojekt som genomfördes under två år vid ett av Sveriges största universitetssjukhus visade en minskning med 63 procent av den tid som lades på att leta efter utrustning vid användning av denna tjänst.

– Vården är ett av de nya områden där Sony Mobile har för avsikt att förenkla kundernas vardag. Vi är helt övertygade om att digitalisering är en viktig faktor för att göra dagens hälsovård både effektivare och säkrare. Den här nya spårningslösningen är bara en av många smarta lösningar som är på gång, där vi använder vår långa historia inom design och våra expertkunskaper inom det digitala området på nya marknader och inom nya branscher för att koppla ihop människor, saker och områden. Det här samarbetet med Arjo är ett typexempel på hur vi går ihop med andra marknadsledare för att skapa användarfokuserade smarta lösningar, säger Johan Svenér, VP, IoT Business Group Europe.

Arjo inleder ett samarbete inom digitalisering av sjukvården med ett av världens mest kända globala teknikbolag. Detta gör det också möjligt för Sony Mobile att dra nytta av Arjos dryga 60 år långa erfarenhet av sjukvård, samt bolagets globala nätverk för direktförsäljning. Arjo kommer tillsammans med Sony Mobile att påbörja implementeringen av denna nya spårningslösning på sjukhus i USA och Storbritannien under första halvåret 2018.

Samarbetet omfattar inledningsvis marknadsrättigheterna och rätten att sälja denna spårningslösning med realtidsfunktion på viktiga marknader, men båda parter ser en stor potential för framtida samarbeten.

– Vi betraktar det här som det första steget i vårt samarbete med Sony Mobile och vi ser fram emot att utöka samarbetet även inom andra digitaliseringsområden som är intressanta för oss. Detta skulle bidra till förbättrade arbetsflöden, förbättrade kliniska resultat, ökad säkerhet och i slutändan till en minskning av vårdkostnaderna, säger Joacim Lindoff.

Om Sony Mobile Communications 

Sony Mobile Communications är ett dotterföretag till det Tokyobaserade Sony Corporation, en ledande global innovatör inom ljud-, film-, spel-, kommunikations- samt IT-produkter till både konsumenter och företag.

Om Arjo 

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård.

För ytterligare information kontakta: 

Arjo:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communication and Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Sony Mobile Communications Inc:

Lisa Lessing
Marketing Manager, IoT Business Group Europe
Tel: +46 (0)10 801 2559
E-mail: lisa.lessing@sony.com 

Release