Select Your Country or Region

You are now at Canada (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo lanserar sängsortimentet Evenda för långtidsvård
❮ News

Arjo lanserar sängsortimentet Evenda för långtidsvård

Idag, på Världsalzheimerdagen, introducerar Arjo sängen Evenda och tar därmed ytterligare ett steg för att förbättra livet för människor som lever med demens och deras vårdgivare.

Demens är ett tillstånd som beräknas drabba mer än 60 % av boende inom långtidsvården.1 I takt med att antalet fortsätter att öka, ökar även behoven hos vårdgivare och boende. För att möta deras behov lanserar Arjo sängen Evenda – med tre sängmodeller och en mängd konfigurationsmöjligheter.

Evenda-sortimentet består av tre modeller, Sereno, Moveno och Comfio, vilka erbjuder anpassningsbara lösningar beroende på individuella utmaningar hos de boende och vårdinrättningens möjligheter.

Medan Evenda Moveno är designad för personer som är relativt rörliga, fokuserar Comfio på att underlätta vård för immobila boende. Sereno-varianten är främst anpassad för personer som lever med demens.

Sereno avser att skapa känslan av en hemmiljö vilket hjälper boende med demens att känna sig tryggare och mer bekväma. Sänggaveln och andra detaljer har rundade hörn. Huvud- och fotändar med designade färgkontraster kan hjälpa till att göra sängen lättare att känna igen – och ljus under sängen kan hjälpa till att vägleda de boende när de stiger upp på natten.

“Vårt mål är att förenkla vårdgivarens arbete, samtidigt som vi skapar känslan av ett hem för dem som lever med kognitiva utmaningar. Detta kan bidra till att minimera negativa, reaktiva beteenden och istället skapa positiva stunder i vardagen”, säger Håkan Widerström, globalt ansvarig för produktkategorin Medical Beds på Arjo.

Tack vare sin innovativa design har Evenda tilldelats det högsta möjliga ackrediteringsbetyget (klass 1a) som en demensvänlig produkt av DSDC (Dementia Services Development Centre) vid Stirlinguniversitet i Skottland.

Läs mer om Evenda-sortimentet:
https://www.arjo.com/int/products/medical-beds/long-term-care/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Widerström, Director, Global Product Category Management, Medical Beds
Tel: +46733583814
Email:
hakan.widerstrom@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. 

1 Alzheimer’s Disease International, 2015

Arjo lanserar sängsortimentet Evenda för långtidsvård