Select Your Country or Region

You are now at Canada (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022
❮ News

Arjo publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Arjos års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Års- och hållbarhetsredovisningen publiceras på svenska och engelska på Arjos hemsida. Den svenska versionen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen går att beställa via koncernens webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Communication & Public Relations
Tel: +46734244515
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46723597794
Email:
sara.ehinger@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2023 kl. 11:20 CET.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 800 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos års- och hållbarhetsredovisning 2022 arjo-2022-12-31-sv.zip