Select Your Country or Region

You are now at Canada (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2019
❮ News

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2019

”Vi avslutar året med fortsatt tillväxt i kvartalet och börjar se de positiva resultaten av effektiviseringsåtgärderna i USA och Storbritannien. Våra positioner stärks i samtliga marknader och vi kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss när koncernen växer organiskt med nära 4%. Vi levererar på samtliga av våra finansiella mål och höjer utdelningen för 2019 till våra aktieägare,” säger Joacim Lindoff VD och koncernchef. ”När vi nu går in i 2020 är aktivitetsnivån fortsatt hög med fokus på lönsam tillväxt, där effektivisering står högt på agendan,” tillägger Joacim Lindoff, VD och koncernchef.

Oktober-december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 6,8% till 2 464 Mkr (2 307).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 2,8%.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 25,4% till 513 Mkr (409).
  IFRS 16-effekten bidrog positivt med 84 Mkr på det justerade EBITDA-resultatet.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringsaktiviteter uppgick till 266 Mkr (235).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 217 Mkr (130).
 • Resultat per aktie ökade till 0,59 kr (0,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 438 Mkr (334).
  IFRS 16-effekten bidrog positivt med 77 Mkr på kassaflödet.
 • Cash conversion uppgick till 88,4% (96,0).
  IFRS-effekten bidrog positivt med 0,5 procentenheter på cash conversion.
 • Arjo har genomgått en revison gällande EU:s nya förordning för medicinteknisk utrustning, EU MDR, med goda resultat och inväntar nu certifiering.

Januari-december 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 8,6% till 8 925 Mkr (8 217).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 3,9%.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 31,7% till 1 728 Mkr (1 312).
  IFRS 16-effekten bidrog positivt med 347 Mkr på det justerade EBITDA-resultatet.
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 542 Mkr (395).
 • Resultat per aktie ökade till 1,48 kr (1,09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 252 Mkr (991).
  IFRS 16-effekten bidrog positivt med 313 Mkr på kassaflödet.
 • Cash conversion uppgick till 74,7% (84,0).
  IFRS-effekten bidrog positivt med 4,0 procentenheter på cash conversion.
 • Utdelning per aktie föreslås till 0,65 kr (0,55), motsvarande cirka 177 Mkr, vilket är en ökning med 18 % jämfört med föregående år.


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 4 februari kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 323-794-2093
Deltagarkod: 3702533

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1278242

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/int/about-us/investors/reports--presentations/2020/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk:
https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1278242

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email:
saloni.deva@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2019