Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Austria (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-september 2020
The share Arjo B 12 Juli 2024 17:29 3,66 EUR (-0,38%)
❮ Neuigkeiten

Arjo delårsrapport januari-september 2020

”Vi lägger ett mycket starkt kvartal till handlingarna. Vi fortsätter leverera lönsam tillväxt och koncernen växer organiskt med 5,8 % i kvartalet samtidigt som rörelseresultatet ökar med 67%”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef. ”Utmaningarna kring Covid-19 fortsätter och vi hanterar situationen här och nu samtidigt som vi investerar i vår långsiktiga utveckling. Vi går in i fjärde kvartalet med ett bra momentum och ser fram emot ett positivt avslut på året”, tillägger Joacim Lindoff.

Juli-september i 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 143 Mkr (2 154).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 5,8%.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 17,6% till 448 Mkr (381).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 67,1% och uppgick till 208 Mkr (125).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 176 Mkr (60).
  • Resultat per aktie ökade till 0,49 kr (0,16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 525 Mkr (379).
  • Cash conversion ökade till 117,1% (109,5).
  • Efter kvartalets utgång: Förvärv av aktieinnehav i amerikanska Bruin Biometrics (BBI).

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 28 oktober kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 519 993 83
USA: +1 833 526 8383
UK: +44 333 300 9266

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q3-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2020/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q3-2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till cirka 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-september 2020