You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Onze oplossingen

Arjo helpt de zorgomgeving veiliger en efficiënter te maken. Denk bijvoorbeeld aan de verplaatsing en mobilisatie van zorgvragers, aan hygiëne of decubituspreventie. Arjo heeft een ruim assortiment aan oplossingen in huis waarmee u nieuwe uitdagingen en hedendaagse evoluties in de acute en langdurige zorg het hoofd kunt bieden.