Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké januari-december 2017 och telefonkonferens
❮ News

Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké januari-december 2017 och telefonkonferens

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2017 måndagen den 29 januari kl. 08:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 09:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD
& koncernchef, och Jonas Lindqvist, CFO.

Tidpunkten för Arjos rapport har tidigarelagts (tidigare kommunicerat datum var den 6 februari) eftersom Arjo ingick i Getingekoncernen under en betydande del av 2017, vilket kommer att reflekteras i Getinges bokslutskommuniké. De båda bolagen kommer nu att publicera sina rapporter samtidigt.

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige:           +46 (0)8 5065 3942
UK:      +44 (0)330 336 9411
USA:    +1 646-828-8143
Deltagarkod:     2028669

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1177074

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2018/

Agenda

08:45              Ring in till konferens
09:00              Genomgång av bokslutskommuniké
09.30              Q&A
10.00              Avslutning

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1177074

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har mer än 5 900 anställda över hela världen och kunder i mer än 60 länder. Arjos omsättning för 2016 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release