Select Your Country or Region

You are now at Ireland (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Niclas Sjöswärd ny CFO på Arjo
The share Arjo B 16 Jul 2024 17:29 2.99 GBP (-1.20%)
❮ News

Niclas Sjöswärd ny CFO på Arjo

Niclas Sjöswärd har utsetts till ny CFO på Arjo. Niclas kommer närmast från rollen som ansvarig för Corporate Control på Getinge och har tidigare bland annat varit CFO för Getinges affärsområde Acute Care Therapies. Niclas tillträder sin roll som CFO och medlem av Arjos koncernledning i mitten av oktober 2023.

− Niclas har bred och gedigen finansbakgrund och har erfarenhet av att driva såväl effektiviseringar som ett stort kommersiellt fokus. Han kommer bli viktig för vår fortsatta resa och jag är mycket glad över att Niclas väljer att börja hos oss, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef på Arjo.

Niclas har sedan 2014 haft ett antal ledande finansbefattningar inom Getinge och har dessförinnan erfarenhet från bland annat Volvo Group och Accenture. Niclas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Niclas Sjöswärd tillträder sin position senast den 19 oktober 2023 och efterträder Daniel Fäldt som nyligen valde att lämna Arjo på grund av familjeskäl.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communication & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4554
Email: sara.ehinger@arjo.com


Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2023 kl. 09.30 CEST.


Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 800 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Niclas Sjöswärd ny CFO på Arjo