Select Your Country or Region

You are now at Ireland (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo tilldelas Innovative Technology-kontrakt av Vizient för den nyligen lanserade SEM-skannern
The share Arjo B 12 Jul 2024 17:29 3.07 GBP (-0.38%)
❮ News

Arjo tilldelas Innovative Technology-kontrakt av Vizient för den nyligen lanserade SEM-skannern

Arjo har erhållit ett så kallat Innovative Technology-kontrakt för den nya Provizio® SEM-skannern med Vizient Inc., den största medlemsdrivna inköpsorganisationen som arbetar med att förbättra vårdresultaten i USA. Detta kontrakt är ett ytterligare bevis på SEM-skannerns unika förmåga att tidigt upptäcka risken för trycksår, något som kan hjälpa vårdgivare att säkerställa rätt behandling och därmed minska både patienters lidande och vårdens kostnader.

Vizient är en av USAs största inköpsorganisationer (GPOs), och erbjuder lösningar och tjänster för att sänka kostnaderna samt förbättra vårdkvalitén och resultaten för mer än 50% av USAs akutvårdgivare.

“Vi är mycket glada över att SEM-skannern tilldelats ett Innovative Technology-kontrakt av Vizients medlemsråd. Vizient representerar mer än hälften av landets vårdgivare inom akutsjukvård och kontraktet ökar möjligheten för att denna nya teknologi ska kunna nå fler vårdorganisationer och hjälpa fler patienter”, säger Anne Sigouin, President, Arjo North America.

Kontraktet träder i kraft den 15 september 2021 och bekräftar SEM-skannerns unika potential att kunna bidra till ökad vårdkvalité för Vizients medlemmar.

“Vi vet att förebyggbara trycksår utgör ett stort problem för vårdgivare inom både akut- och långtidsvård. SEM-skannern kan upptäcka risk för trycksår fem dagar tidigare än vid enbart visuell bedömning av huden1, något som kan förbättra både de kliniska och finansiella resultaten för vården”, avslutar Anne Sigouin.

Innovative Technology-kontrakt tilldelas leverantörer baserat på rekommendationer från vårdexperter i Vizients medlemsråd. Rådets uppdrag är att identifiera och granska innovativa produkter och teknologier som kan förbättra de kliniska resultaten, öka säkerheten för såväl patienter som vårdpersonal, samt öka affärsnyttan inom sjukvården.

"En produkt tilldelas denna typ av kontrakt när den uppvisar en unik kvalitet som särskiljer den från andra produkter på marknaden", säger Debbie Archer, inköpsdirektör och ansvarig för Vizients Innovative Technology Program. "Vårt medlemsråd har beslutat att Provizio SEM-skannern uppfyller denna standard och ser dess potential att förbättra vårdkvalitén."

Vizient representerar en omfattande medlemsbas bestående av medicinska institut, barnsjukhus, vårdcentraler, integrerade vårdnätverk och andra vårdgivare, vars årliga inköpsvolym överstiger 110 miljarder dollar. Genom sitt Innovative Technology-program utvärderar Vizient tillsammans med medlemsledda råd och arbetsgrupper olika produkters potential att öka innovationskraften inom vården. Vizient kan tilldela ett kontrakt till produkter som anses utgöra Innovative Technology utanför upphandlingsperioden.

Om Provizio SEM-skannern

Under 2020 förvärvade Arjo ett aktieinnehav i Bruin Biometrics (BBI), vilket gav Arjo exklusiva distributionsrättigheter för BBIs bärbara SEM-skanner, vars teknik kan identifiera en ökad risk för trycksår, vilket kan hjälpa till att reducera både patienters lidande såväl som vårdens kostnader.

Arjo påbörjade lanseringen av SEM-skannern i början av 2021, med väldigt positiv respons från kunder. I nuläget har mer än 150 kunder världen över slutfört eller planerat utvärderingar av SEM-skannern.

1. Okonkow H., et al. 2020. WRR

För mer information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo tilldelas Innovative Technology-kontrakt av Vizient för den nyligen lanserade SEM-skannern