Select Your Country or Region

You are now at Ireland (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjos rörelseresultat för andra kvartalet 2020 bedöms bli betydligt bättre än förväntat
The share Arjo B 15 Jul 2024 09:42 3.16 GBP (+2.95%)
❮ News

Arjos rörelseresultat för andra kvartalet 2020 bedöms bli betydligt bättre än förväntat

Arjo räknar med att rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 kommer öka med över
30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 vilket är betydligt bättre än analytikerkonsensus.

Försäljningen under andra kvartalet förväntas utvecklas i linje med ett starkt motsvarande kvartal 2019. Arjo ser fortsatt stark utveckling av sjukvårdsängar, hög efterfrågan inom uthyrningsverksamheten samt god utveckling inom diagnostikverksamheten, samtidigt som koncernens begränsade åtkomst till sjukhus och äldreboenden håller tillbaka tillväxten under kvartalet. Tillväxten bromsas även av den framflyttade elektiva vården.

Lönsamheten förväntas öka väsentligt jämfört med andra kvartalet 2019. Koncernen räknar med en förbättring av rörelseresultatet (EBIT) före omstruktureringar med över 30%, drivet av god lönsamhet inom uthyrningsverksamheten, god kostnadskontroll genom hela värdekedjan samt
viss positiv valutapåverkan.

I takt med att allt fler länder häver sina restriktioner bedömer Arjo att marknadssituationen i koncernens segment successivt kommer att förbättras. Arjo räknar med att gradvis kunna öka besöken till sjukhus och äldreboenden.

Mot bakgrund av detta räknar Arjo med en gradvis ökad tillväxt där den organiska omsättningstillväxten för tredje respektive fjärde kvartalet förväntas landa inom koncernens målsättning om 2-4%. Rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska som andel av försäljningen under 2020.

Arjos delårsrapport för det andra kvartalet kommer att publiceras den 17 juli 2020.

Med anledning av dagens kommunikation kommer en kortare telefonkonferens att hållas klockan 08.00-08.30 svensk tid, idag, den 11 juni 2020, med Arjos VD och koncernchef Joacim Lindoff och CFO Daniel Fäldt. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 929-477-0324
Deltagarkod: 3135827

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1332678

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2020/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk:
https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1332678

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46(0)10 335 4866
E-mail:
maria.nilsson@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjos rörelseresultat för andra kvartalet 2020 bedöms bli betydligt bättre än förväntat