Select Your Country or Region

You are now at Ireland (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-mars 2019
The share Arjo B 16 Jul 2024 17:00 2.99 GBP (-1.15%)
❮ News

Arjo delårsrapport januari-mars 2019

”Vi levererar återigen ett stabilt kvartal med fortsatt tillväxt, god orderingång och en stark lönsamhetsutveckling. Det är extra glädjande att se vår utveckling i Nordamerika där USA växer organiskt med 4,2 % och Kanada med drygt 15% i kvartalet”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. Vi har även en betydande orderstock för leverans under året vilket gör att vi går stärkta in i det andra kvartalet”.

Januari-mars 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 9,3% till 2 123 Mkr (1 943). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2,0%.
  • EBITDA-resultatet ökade med 66% till 413 Mkr (249), inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive IFRS 16 uppgick EBITDA till 328 Mkr, en förbättring med 32%.
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 133 Mkr (67).
  • Resultat per aktie ökade till 0,37 kr (0,18).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 180 Mkr (268) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick kassaflödet till 104 Mkr.
  • Cash conversion uppgick till 43,6% (107,6) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick cash conversion till 31,6%.
  • Avyttringen av Acare, verksamheten för lågspecifiserade sjukhussängar, slutfördes den 28 februari vilket medfört att försäljning av Acare-produkter finns med i redovisningen för januari och februari.


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 7 maj kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942

UK: +44 (0)330 336 9411

USA: +1 323-794-2039

Deltagarkod: 8316273

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1242715

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2019/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1242715


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen

Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations

Tel: +46 (0)10 335 4810

Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva

Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 (0)10 335 4867

Email: saloni.deva@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 07:30 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-mars 2019