Select Your Country or Region

You are now at UK (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2022
The share Arjo B 19 Jul 2024 13:59 3.05 GBP (-2.73%)
❮ News

Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2022

"Vi stänger ett år där tillväxten framför allt dämpats av lägre uthyrningsvolymer inom intensivvård i USA jämfört med 2021. Justerat för detta växer koncernen med cirka 3 % organiskt under 2022, vilket betonar styrkan i vår underliggande affär. Under det fjärde kvartalet fortsätter tillväxten på samtliga större marknader utanför USA och vi rapporterar ett justerat EBITDA-resultat om 500 Mkr. Dessutom bidrar minskade lagernivåer till en cash conversion som är högre än vår målsättning”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo. 

”Vi hanterar de kortsiktiga utmaningarna i vår omvärld och parallellt stärker vi våra positioner för framtiden. Vi har positivt momentum inom såväl uthyrning och service som inom lösningar för trycksårsprevention och förväntar oss en organisk omsättningstillväxt för 2023 i linje med vår målsättning om 3–5 %”, avslutar Joacim Lindoff.

 

Oktober-december 2022 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 2 686 Mkr (2 456).
   Organiskt minskade nettoomsättningen med 2,2 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 500 Mkr (541).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 216 Mkr (301).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 124 Mkr (254).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 kr (0,70).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 452 Mkr (639).
 • Cash conversion uppgick till 101,1 % (123,0).

Januari-december 2022 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 9 979 Mkr (9 070).
   Organiskt minskade nettoomsättningen med 0,2 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 1 841 Mkr (2 072).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 765 Mkr (1 116).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 597 Mkr (989).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,64 kr (2,72).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 915 Mkr (1 734).
 • Cash conversion uppgick till 51,8 % (85,3).
 • Utdelning per aktie föreslås till 0,85 kr (1,15), motsvarande cirka 232 Mkr.

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 25 januari kl. 08.00 svensk tid via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q4-report-2022

Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=500830.

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2023/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q4-report-2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Communications & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2022