Selezionare il Paese o l'area geografica

Ora ti trovi a Switzerland (Italiano)
Home / Chi siamo / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-juni 2021
❮ Notizie

Arjo delårsrapport januari-juni 2021

“Vi stänger ytterligare ett starkt kvartal och växer med 4,0 % organiskt understött av en god orderingång. Vi navigerar utmaningarna kring Covid-19 väl och ser en fortsatt återhämtning inom lönsamma kategorier som patienthantering, service och DVT. Lönsamhetsförbättringen fortsätter och för första gången rapporterar vi en justerad EBITDA-marginal över 23 %”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef.

”Implementeringen av vår långsiktiga strategi pågår med full kraft samtidigt som vi levererar enligt våra kortsiktiga mål. Intresset är stort för den nyligen lanserade SEM-skannern och vi har nu mer än 150 kunder runt om i världen som planerar eller har genomfört utvärderingar av skannern. Sammantaget lägger vi ett starkt kvartal till handlingarna och vi ser fortsatt positivt på utvecklingen under de kommande kvartalen”, avslutar Joacim Lindoff.

April-juni 2021 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 199 Mkr (2 264).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,0 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 4,9 % till 513 Mkr (489).
  I jämförbara valutor uppgår resultatet till 546 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om cirka 12 %.
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 12,8 % till 275 Mkr (244).
  I jämförbara valutor uppgår resultatet till 295 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om cirka 21 %.
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 253 Mkr (152).
 • Resultat per aktie ökade till 0,70 kr (0,42).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 431 Mkr (613).
 • Förvärv av sydafrikansk uthyrningsverksamhet med fokus på trycksårsprevention.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 15 juli kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 583 59

USA: +1 646 722 4956

UK: +44 333 300 9265

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2021/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-juni 2021