Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Arjo presenterar uppdaterad strategi för fortsatt lönsam tillväxt
The share Arjo B 15 juil. 2024 09:55 3,78 EUR (+3,33%)
❮ Actualités

Arjo presenterar uppdaterad strategi för fortsatt lönsam tillväxt

På Arjos kapitalmarknadsdag idag presenteras koncernens uppdaterade strategi samt nya finansiella mål för 2021-2023. Med den nya strategin tar koncernen ett viktigt steg i att erbjuda vården resultatbaserade lösningar samtidigt som ökad effektivitet fortsatt är i fokus. De nya finansiella målen omfattar en årlig organisk tillväxt om 3-5 procent i kombination med en justerad EBITDA-marginal om cirka 23 procent mot slutet av perioden samt en årlig cash conversion över 80 procent.

“Vi har sedan börsnoteringen för tre år sedan byggt en stabil grund och tagit Arjo tillbaka till lönsam tillväxt. Nu är vi redo att ta nästa steg. När vi idag presenterar vår långsiktiga strategi gör vi det i en tid när behovet av kliniska och finansiella resultat i vården är som allra störst”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

”Vi fortsätter vår effektiviseringsresa samtidigt som vi investerar i fortsatt geografisk expansion, nya teknologier och nya affärsmodeller för att stötta framtidens sjukvård på bästa sätt. Med den nya strategin tar vi ett helhetsgrepp som betydligt ökar bolagets potential de kommande åren”, avslutar Joacim Lindoff.

Bättre förutsättningar för rörlighet kan spara stora summor i sjukvården

Arjo verkar på en marknad som drivs av långsiktiga, underliggande tillväxtfaktorer. Världens befolkning fortsätter att öka och människor blir allt äldre. Samtidigt ökar andelen livsstils-relaterade sjukdomar, vilket sätter enorm press på sjukvårdssystemet och leder till dramatiskt ökade kostnader. En stor andel av dessa kostnader är en följd av begränsad rörlighet för vårdtagare. Trycksår, fallolyckor, venösa bensår samt förslitningsskador bland personal är några exempel på utmaningar som kostar sjukvården enorma summor varje år.

Fokus på resultatbaserade lösningar för vården och ökad intern effektivitet

En avgörande framgångsfaktor för Arjo är att fortsatt utveckla produkter och lösningar för en hållbar sjukvård. Genom att i högre grad erbjuda resultatbaserade lösningar för vårdens viktiga utmaningar, kan Arjo adressera en marknad som är tio gånger större och växer i dubbelt så hög takt som den marknad där koncernen är verksam idag.

Arjo kommer under de närmaste åren att fortsätta driva effektiviseringar i koncernen med fokus på bland annat inköp och logistik. Samtidigt satsar bolaget på fortsatt geografisk expansion och ökar investeringarna i utveckling av nya teknologier som främjar resultatbaserade lösningar. Ett exempel är nyligen lanserade WoundExpress, en innovativ terapi för att påskynda läkning av venösa bensår.

Arjo satsar även på att utveckla nya resultatbaserade program och under 2021 ligger fokus på att lansera ett program för förebyggande av trycksår, något som kostar den globala sjukvården över 500 miljarder kronor varje år. Programmet utgörs av en kombination av Arjos trycksårsmadrasser och Bruin Biometrics (BBI) SEM scanner, som Arjo genom investeringen i BBI i oktober fick exklusiva distributionsrättigheter för. Genom denna kombination kommer Arjo att kunna erbjuda förbättrad diagnos och behandling av trycksår samt göra det möjligt att i högre grad förebygga trycksår.

Detta är några av de initiativ som ligger till grund för de nya finansiella målen för 2021-2023.

Nya finansiella mål för 2021-2023

  • Genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 3–5 % per år
  • Justerad EBITDA-marginal om cirka 23 % från och med helåret 2023
  • Årlig cash conversion över 80 %

I tillägg är målet att koncernens utdelning ska motsvara 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt.

Om Arjos kapitalmarknadsdag den 2 november 2020

Presentationerna kommer att starta kl 10.30 och förväntas avslutas senast kl. 15:00.

Talare:

Joacim Lindoff, VD & koncernchef
Christian Stentoft, Chief Strategy Officer
Daniel Fäldt, CFO

Fondförvaltare, analytiker och medier bjuds in att följa mötet via webcast, där det även går bra att ställa fragor via chatfunktion. Anmälda deltagare kommer att få en länk till webbsändningen via email.

Presentationer samt en inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på Arjos hemsida, www.arjo.com efter arrangemangets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 07.30 CET.

Om Arjo

Att skapa goda förutsättningar för rörelse är en central del av att erbjuda hög vårdkvalitet. Arjos produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, diagnostik, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer.

Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter, boende och vårdgivare, en omsättning på 8,9 miljarder kronor år 2019 och drygt 6 000 medarbetare över hela världen, stärker Arjo ständigt sitt engagemang för att skapa mer hälsosamma resultat för människor med nedsatt mobilitet.

Arjo presenterar uppdaterad strategi för fortsatt lönsam tillväxt
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?