Select Your Country or Region

You are now at UK (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo tecknar distributionsavtal med BrainLit, ett bolag specialiserat på belysningsteknik för förbättrad hälsa, välfärd och produktivitet
The share Arjo B 19 Jul 2024 13:20 3.04 GBP (-2.92%)
❮ News

Arjo tecknar distributionsavtal med BrainLit, ett bolag specialiserat på belysningsteknik för förbättrad hälsa, välfärd och produktivitet

Arjo har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med BrainLit, ett innovativt svenskt belysningsteknikföretag. BrainLits system BioCentric Lighting™ är ett avancerat, responsivt, självlärande system som skapar dagsljusliknande miljöer inomhus vilket bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande.

De senaste tio åren har forskningen gjort stora framsteg när det gäller att förstå det naturliga ljusets påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I vårdmiljöer, där patienter och boende ofta har nedsatt förmåga och dessutom tillbringar en stor del av dagen inomhus, blir de negativa effekterna av att vistas för lite i naturligt dagsljus betydande. För lite naturligt dagsljus kan bland annat leda till fragmenterade sömnmönster, lägre immunförsvar, ökad fallrisk och en försämring av den kognitiva förmågan. 

Genom att samla in data från sensorer som mäter hur mycket ljus en person exponeras för samt data från individuella hälsosensorer som mäter till exempel sömnkvalitet, kroppstemperatur, vilopuls, aktivitetsmönster eller kroppshållning utformar BrainLits lösning ett anpassat ljusrecept för varje person och anpassar automatiskt ljuskällorna för att ge optimal exponering för naturligt ljus.

”Detta är en spännande möjlighet för oss då vi adderar en helt ny kategori till vår portfölj. Vi arbetar nära sjukvården med resultatbaserade lösningar kopplade till ökad mobilitet och har en helhetssyn på att lösa våra kunders utmaningar. BioCentric Lighting är högst relevant när det gäller att förbättra ett antal hälsotillstånd kopplade till mobilitet”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Fokus för BrainLits lösningar kommer inledningsvis att vara riktat mot långtidsvården, med start i Nordamerika och Västeuropa.

”Vi värdesätter verkligen det här nya avtalet med Arjo. Med Arjos globala säljnätverk kommer vi kunna erbjuda marknaden ledande produkter när det gäller att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Vårdtagare och deras familjer är en av de främsta målgrupperna för våra kommande produkter, och detta ligger väl i linje med Arjos fokus. Vi är mycket glada över att inleda detta samarbetet”, säger Niclas M Olsson, VD för BrainLit.

För ytterligare information kontakta:

Maria Nilsson, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com  

Niclas Olsson, VD, BrainLit
Tel: + 46 720 255 263
E-mail: niclas.olsson@brainlit.com

Om Arjo
På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Om BrainLit
BrainLit grundades 2012 i Lund av Tord Wingren, en av uppfinnarna av Bluetooth-tekniken. Företaget tillhandahåller hälsosamma miljöer genom att återskapa dagsljus och personligt anpassat inomhusbelysning (BioCentric Lighting™). Hittills har företaget etablerat BioCentric-miljöer för över 10 000 anställda hos kunder över hela världen. BrainLit fokuserar starkt på tillväxt och engagerar idag 25 anställda i Lund med dotterbolag i New York och Helsingfors. BioCentric Lighting™ ligger till grund för företagets lösning och baseras på etablerad forskning och flertalet patent. Att förbättra livet för människor med BioCentric-belysning är det långsiktiga målet för BrainLit. www.brainlit.com

Arjo tecknar distributionsavtal med BrainLit, ett bolag specialiserat på belysningsteknik för förbättrad hälsa, välfärd och produktivitet