Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjo adderar hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet om 600 miljoner euro
The share Arjo B 30 Mai 2024 17:29 4.01 EUR (+0.35%)
❮ Neuigkeiten

Arjo adderar hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet om 600 miljoner euro

Arjo har ingått ett avtal om att addera en hållbarhetslänk till en befintlig revolverande kreditfacilitet (RCF) om 600 miljoner euro som först tecknades i december 2021. Kreditfaciliteten kommer att knytas till Arjos Hållbarhetsramverk 2030 och bekräftar koncernens fokus på att stärka sin position inom hållbarhetsområdet.

Den förnyade kreditfaciliteten har en stark koppling till Arjos Hållbarhetsramverk 2030. Räntemarginalerna för faciliteten är kopplade till nyckeltal som omfattar koncernens initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) inom scope 1, 2 och 3, en jämn könsfördelning i seniora positioner, samt en fortsatt ökning av andelen totala inköp som görs från leverantörer som skrivit på Arjos anpassade uppförandekod för leverantörer och affärspartners.

"Detta avtal skapar en tydlig länk mellan vår finansiella agenda och vårt hållbarhetsarbete. Att integrera vårt Hållbarhetsramverk 2030 i vår affär och verksamhet fortsätter att vara ett av våra viktigaste uppdrag, och detta visar att vi är på rätt väg. Det visar även på vikten av att finanssektorn är med och driver en hållbar utveckling”, säger Daniel Fäldt, CFO på Arjo.

Den revolverande kreditfaciliteten är avsedd för allmänna företagsändamål och möjliggjordes med stöd av ett konsortium av globala och regionala banker, där Danske Bank agerat hållbarhetskoordinator och facilitetsagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Fäldt, CFO
Tel: +46 705 603 175
Email: daniel.fäldt@arjo.com

Nils-Johan Granberg, Head of Group Treasury
Tel: +46 706 081 062
Email: nils-johan.granberg@arjo.com

Mediakontakt:
Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 723 597 794
Email: sara.ehinger@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

 

Arjo adderar hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet om 600 miljoner euro