Selecione o seu país ou região

Agora você está em Portugal (Português)
Página inicial / Sobre nós / Investors / Newsroom / Arjo inleder randomiserad klinisk studie för sårbehandling efter starkt utvärderingsresultat
❮ Notícias

Arjo inleder randomiserad klinisk studie för sårbehandling efter starkt utvärderingsresultat

Arjo publicerar idag resultaten från en mycket framgångsrik klinisk multicenterstudie av nyligen lanserade WoundExpress™. WoundExpress är en banbrytande patenterad behandling av venösa bensår (VLUs). Ytterligare klinisk prövning, inklusive en randomiserad kontrollerad studie, pågår nu. Som en följd av de märkbart förbättrade utfallen för både patienter och vården har Arjo som mål att etablera WoundExpress som en ny standardbehandling.

Venösa bensår är ett snabbt växande problem över hela världen där en vårdintensiv behandling medför höga kostnader, som idag uppgår till över 100 miljarder kronor. Forskning har visat att nästan hälften (47%) av såren inte läker inom 12 månader och utgör cirka 80% av behandlingskostnaderna*. De som drabbas kan utsättas för flera dagliga utmaningar såsom smärta och begränsad rörlighet**, som i vissa fall leder till depression, ångest och social isolering.

”Med WoundExpress utökar vi vår redan starka produktportfölj och säkerställer att vi ligger i framkant för lösningar inom sårbehandling. WoundExpress har dessutom potential att förändra hur man behandlar sår utöver VLUs under de närmaste åren. Den adresserbara marknaden för produkter inom VLU-behandling beräknas idag överstiga 20 miljarder kronor och vi ser stor tillväxtpotential. Vårt mål är att fortsätta förbättra de kliniska resultaten och höja vårdeffektiviteten, vilket ökar värdet både för patienter och vårdgivare,” säger Arjos VD och koncernchef Joacim Lindoff.

WoundExpress är ett IPC-system (Intermittent Pneumatic Compression) för att behandla sår på underbenen med en manschett som appliceras på patientens lår. Till skillnad från nuvarande metoder placeras inte manschetten direkt ovanpå såret, detta för att undvika smärtsamt tryck och öka blodflödet till såret. Med sin enkla användning är WoundExpress anpassad för att användas i hemmet, vilket kan minimera störningar i dagliga aktiviteter och förbättra patientens livskvalitet. Den snabbare läkningstiden kan också medföra färre förbandsbyten, som i sin tur frigör tid hos vårdpersonalen och sänker kostnaderna för vårdgivaren.

Under de senaste månaderna har en klinisk multicenterstudie av WoundExpress genomförts, som inkluderar de två prestigefyllda forskningscentrumen Welsh Wound Innovation Centre (WWIC) i Wales och Accelerate CIC i London. Målet var att utvärdera effektiviteten av IPC-behandling applicerad på låret vid kroniska sår av blandad eller venös etiologi. Såren som utvärderades hade en genomsnittlig längd på över 40 månader och hade inte förbättrats före behandlingen inleddes. Under testperioden fortsatte patienterna att genomgå normal sårbehandling.

Utvärderingen visar mycket lovande resultat. Över 95% av patienterna upplevde en märkbart förbättrad läkning av såren och i en tredjedel av fallen läkte såret helt. Dessutom rapporterade 95% av patienterna en betydande smärtreducering samt ökad livskvalité. Resultaten kommer att presenteras idag på Wound Care Today-konferensen av Kirsty Kettley, Research Nurse på WWIC och Kayley Turner-Dobbin, Clinical Delivery Lead Wound Care på CIC. Keith Harding, professor och Medical Director på Welsh Wound Innovation Initiative, beskriver WoundExpress som “en innovativ och spännande ny metod för att behandla patienter med sår på underbenen. Den kan komma att spela en avgörande roll i hur klinisk praxis utvecklas.”

WoundExpress har varit tillgänglig för kunder i Storbritannien sedan september 2019, och betydande investeringar görs nu för att utöka säljstyrkan inom sårbehandling. Endast i Storbritannien uppskattas de årliga behandlingskostnaderna till 25 miljarder kronor, varav den adresser bara marknaden för VLUs uppskattas till cirka 5 miljarder kronor. EU-certifiering har beviljats ​​och relevanta kanaler för distribution utvärderas i nuläget. Samtidigt pågår arbetet med att få nödvändiga godkännanden för försäljning på den nordamerikanska marknaden. I nuläget genomförs ytterligare kliniska studier för att utveckla tillämpningar av WoundExpress, inklusive en central randomiserad kontrollerad studie som förväntas avslutas inom 12-18 månader. Som resultat av de tydliga förbättringarna för både patienter och vårdgivare har Arjo som mål att etablera WoundExpress som en ny standardbehandling inom vården.

Arjo har en lång erfarenhet av att förbättra de kliniska utfallen inom bland annat trycksårs- och DVT-lösningar, en kompetens som bidrar till att utveckla lösningar även för sårbehandling. Lanseringen av WoundExpress är ett ytterligare steg för att säkra att Arjo förblir relevant för sina kunder och fortsätter vara med att utforma framtidens sjukvård.

Guest et al. (2018)
** Lernevall et al. (2017)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email: saloni.deva@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo inleder randomiserad klinisk studie för sårbehandling efter starkt utvärderingsresultat