Selezionare il Paese o l'area geografica

Ora ti trovi a Switzerland (Italiano)
Home / Chi siamo / Investors / Newsroom / Arjo förlänger inte distributionsavtalet för Provizio® SEM-skannern – påverkar inte utsikterna för 2024
❮ Notizie

Arjo förlänger inte distributionsavtalet för Provizio® SEM-skannern – påverkar inte utsikterna för 2024

Arjo har beslutat att inte förlänga distributionsavtalet gällande Bruin Biometrics Provizio SEM-skanner. Anledningen är att parterna står alltför långt ifrån varandra avseende förväntningar om kommersiell utveckling. Arjos utsikter om 3-5 % organisk försäljningstillväxt 2024 ligger fast. 

Det exklusiva distributionsavtalet om 4+2 år var del av en affär som Arjo och Bruin Biometrics (BBI) ingick år 2020. Bolagen har under en längre tid förhandlat om en förlängning av avtalet men då parterna står alltför långt ifrån varandra avseende bland annat förväntningar på den kommersiella utvecklingen har man beslutat att avbryta förhandlingarna och avtalet kommer därmed inte att förlängas. Distributionsavtalet kommer att avslutas senast den 31 december 2024, enligt avtalsvillkoren.

”Det är givetvis tråkigt att vi inte kunnat nå en överenskommelse med BBI, samtidigt som jag kan konstatera att vi nu kan fokusera fullt ut på att fortsätta utveckla vår egen affär inom trycksårsprevention, där vi ser god efterfrågan globalt och betydande möjligheter framåt”, säger Joacim Lindoff, VD & Koncernchef på Arjo.

Arjo har lång erfarenhet inom trycksårsprevention och har på senare år sett ett ökande intresse för koncernens trycksårslösningar. Det pressade läget inom vården har dock gjort att implementeringen av nya arbetssätt och rutiner gått långsamt och därmed har försäljningsökningen av SEM-skannern, som mäter fuktnivåer i hudens undre lager, varit lägre än förväntat.

Beslutet påverkar inte Arjos utsikter om 3-5 % organisk försäljningstillväxt 2024 och framåt och Arjo ser även fortsatt goda möjligheter att långsiktigt förbättra koncernens lönsamhet.

”Den positiva trenden på lönsamhetssidan under 2023 och inledningen av 2024 relaterar i all väsentlighet till vår kärnverksamhet, med endast marginell påverkan från SEM-skannern. Vi ser goda möjligheter att stärka lönsamheten ytterligare framöver”, säger Joacim Lindoff.

Diskussioner pågår nu mellan Arjo och BBI kring hur distributionsavtalet ska avslutas på bästa sätt, och ett antal detaljer kopplade till detta är därför under förhandling. Arjo kommer att ge en uppdatering när det finns mer information att delge.  

För ytterligare frågor:

Om det finns ytterligare frågor med anledning av ovan erbjuds möjlighet till en kort telefonkonferens med VD & Koncernchef Joacim Lindoff idag, den 16 maj 2024 kl. 08:00 svensk tid.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009779 

Om du önskar delta via webcasten, gå in på nedan länk:

https://ir.financialhearings.com/press-conference-may-16-2024  

 

Kontaktinformation:

Maria Nilsson, EVP Communications & Public Relations
Tel: +46 734 244 515
Email: maria.nilsson@arjo.com  

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 723 597 794
Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på mer än 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo förlänger inte distributionsavtalet för Provizio® SEM-skannern – påverkar inte utsikterna för 2024