Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Arjo avyttrar verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar
The share Arjo B 19 juil. 2024 14:50 3,60 EUR (-3,15%)
❮ Actualités

Arjo avyttrar verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har slutit avtal om att sälja Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar, till kinabaserade CBL. Avyttringen är en viktig del i koncernens åtgärdsplan för att förbättra lönsamheten inom produktkategorin sjukvårdssängar.

Arjo förvärvade det kinesiska bolaget Acare Medical Science Ltd. år 2012 som ett led i att öka sin närvaro på tillväxtmarkanderna. Arjo har nu tagit beslutet att fokusera på premiumsegmentet för sjukvårdssängar där bolaget redan har starka marknadspositioner och där lönsamheten är väsentligt bättre.

”Avyttringen av Acare är en del av den åtgärdsplan som vi tagit fram för att förbättra koncernens bruttomarginal inom kategorin sjukvårdssängar. Vår styrka ligger utanför det så kallade value-segmentet och det är också där vi fortsätter att satsa för att bibehålla och ytterligare stärka våra ledande positioner i marknaden”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef, Arjo.

CBL-koncernen har sitt huvudkontor i Guangzhou, Kina och cirka 1 200 medarbetare. Acare bedöms ha bättre förutsättningar att utvecklas inom CBL, som redan idag har ett omfattande erbjudande inom låg- och mellanprissegmentet och därmed kommer att kunna tillföra den kompetens och de synergier som krävs för att fortsatt utveckla verksamheten.

Avyttringen omfattar en produktions- och försäljningsenhet i Zhuhai, Kina, med 186 anställda och en omsättning om cirka 80 Mkr 2017. Avyttringen förväntas slutföras i slutet av 2018.

Avyttringen har ingen betydande kassaflödes- eller resultatpåverkan 2018 men bedöms ha en årlig positiv effekt på rörelseresultatet om cirka 25 Mkr med start 2019.


Om Acare

Acare Medical grundades 1999 och förvärvades av Getingekoncernen 2012. Produktutveckling och produktion av enklare lågprissängar sker vid Acares enhet i Zhuhai i Kina och omsättningen uppgick till cirka 80 Mkr 2017. Acare Medicals produkter säljs genom Arjos egen säljorganisation samt via distributörer. De främsta marknaderna är Kina och Indien. Acare Medical har 186 medarbetare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 14:15 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2017 uppgick till cirka 7,7 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?