Select Your Country or Region

You are now at UK (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Jonas Lindqvist lämnar rollen som CFO på Arjo AB
The share Arjo B 19 Jul 2024 14:23 3.04 GBP (-3.01%)
❮ News

Jonas Lindqvist lämnar rollen som CFO på Arjo AB

Arjo AB meddelar idag att Jonas Lindqvist, CFO för Arjo, har beslutat sig för att lämna företaget för att anta rollen som CFO inom Thule Group. Jonas utsågs till CFO för Arjo i samband med avknoppningen från Getinge 2017 och har under denna tid lett arbetet med att bygga upp Arjo’s finansfunktion som ett börsnoterat bolag.

Jonas kommer fortsatt vara CFO och medlem av Arjos koncernledning tills han lämnar sin position i april 2020.

”Jag vill tacka Jonas för hans insatser under en viktig tid på Arjo. Jonas har tillsammans med övriga i koncernledningen lagt en god grund för bolaget och tagit Arjo tillbaka till tillväxt. Jag vill även passa på att önska Jonas lycka till i sina nya roll som CFO på Thule Group”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef på Arjo.

Processen att rekrytera en ny CFO för Arjo påbörjas omgående för att säkerställa en välplanerad och stabil succession.

För ytterligare information kontakta:

Kornelia Rasmussen, Marketing Communications & Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Under 2018 hade Arjo en omsättning på cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Jonas Lindqvist lämnar rollen som CFO på Arjo AB