Selecione o seu país ou região

Agora você está em Portugal (Português)
Página inicial / Sobre nós / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-mars 2018
❮ Notícias

Arjo delårsrapport januari-mars 2018

”En stark början på året med en organisk försäljningstillväxt om 2,3 % visar att vårt ökade externa fokus och de insatser vi genomför ger resultat. Vi har nu tagit de första, viktiga stegen som ett fristående bolag och det är glädjande att vi för första gången på tre år rapporterar en organisk försäljningstillväxt. Den starka inledningen på året gör att vi med än mer tillförsikt bedömer att vi kommer att nå vår målsättning för 2018 och ta oss in i den lägre delen av 2-4 % omsättningstillväxt”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef.


Januari-Mars 2018 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 0,6 % till 1 943 Mkr (1 931). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2,3 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet minskade till 289 Mkr (460), främst på grund av högre rörelsekostnader relaterade till att Arjo nu är en fristående koncern.
  • Jämförelser avseende bruttomarginal och rörelsekostnader mellan första kvartalen 2017 och 2018 blir inte rättvisande på grund av att det första kvartalet 2017 endast reflekterar den legala strukturen i tidigare Getinge, vilken inte innehöll alla kostnader för Arjo som fristående koncern. Därför är helårssiffrorna för 2017 mer rättvisande som jämförelsetal.
  • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 42 Mkr (69) och relaterar främst till en omorganisation inom produktutveckling för ökad effektivitet.
  • Resultat efter finansiella poster minskade till 67 Mkr (224).
  • Resultat per aktie minskade till 0,18 kr (0,60).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 268 Mkr (153). Cash conversion uppgick till 107,6 % (33,4).
  • Fortsatt positiv utveckling inom uthyrningsverksamheten i USA, samt stabilisering i Storbritannien.


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 4 maj kl. 9.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 646-828-8156
Deltagarkod: 9658277

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1188389

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2018/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1188389


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release