Selecione o seu país ou região

Agora você está em Portugal (Português)
Página inicial / Sobre nós / Investors / Newsroom / Arjo AB (publ) noterat på Nasdaq Stockholm
❮ Notícias

Arjo AB (publ) noterat på Nasdaq Stockholm

Idag har medicinteknikbolaget Arjo AB (publ) (”Arjo”), tidigare en del av Getingekoncernen, noterats på Nasdaq Stockholm och bolagets aktier av serie B är nu upptagna till handel.

En extra bolagsstämma i Getinge AB den 4 december 2017 beslutade om att dela ut samtliga aktier i Arjo till Getinges aktieägare och därmed delas Getingekoncernen upp i två noterade bolag, Getinge och Arjo, vilket bedöms öka möjligheten att framgångsrikt utveckla respektive verksamhet. Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo, inklusive den underliggande koncernen, delas ut till Getinges aktieägare enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna* och aktierna av serie B i Arjo är nu upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

”Som ett eget självständigt bolag kan Arjo åstadkomma det som krävs för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Med ett tydligare fokus stärker vi möjligheterna att genomföra vår strategi och effektivt utveckla produkter och lösningar, och därmed skapa såväl positiv kundnytta som aktieägarvärde” säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. 

Arjo grundades 1957 i Eslöv av entreprenören Arne Johansson. Arjo har sedan dess utvecklats till en global aktör på marknaden med en gedigen kunskap om hur man vårdar och höjer livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo verkar idag på en marknad med stabil och god efterfrågan. Mycket talar för att den globala efterfrågan på vård och omsorg kommer att fortsätta att öka under överskådlig tid. Tillväxten drivs i stor utsträckning av demografiska faktorer som en åldrande befolkning och en ökad förekomst av kroniska sjukdomar. Den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna gör också att allt fler länder kan bygga upp en mer kvalificerad sjukvård.

”Jag är mycket stolt och hedrad. Organisationen har gjort ett fantastiskt jobb – det här är en stor dag för oss på Arjo. Jag ser fram emot en spännande och framgångsrik framtid med Arjo”, avslutar Joacim Lindoff.

* Lex ASEA innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar svensk beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägarna.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President
Marketing Communication and Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har mer än 5 900 anställda över hela världen och kunder i mer än 60 länder. Arjos omsättning för 2016 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release