Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Arjo Årsredovisning 2020 – Ökad mobilitet för bättre resultat i vården
The share Arjo B 19 juil. 2024 13:59 3,62 EUR (-2,73%)
❮ Actualités

Arjo Årsredovisning 2020 – Ökad mobilitet för bättre resultat i vården

Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2020. En framgångsfaktor under året var att bolaget kunde navigera de kortsiktiga utmaningarna i samband med pandemin, ta vara på nya affärsmöjligheter och samtidigt investera i framtiden. Under året presenterades även en ny strategi fram till 2030 samt ny agenda för koncernens hållbarhetsarbete.

”Vi lägger ett exceptionellt år till handlingarna, där vi anpassat verksamheten till rådande omständigheter och hjälpt vården i en utmanande tid. Samtidigt har vi levererat enligt våra målsättningar för året. Tre år har gått sedan börsnoteringen 2017 och vi är idag ett betydligt starkare bolag. Nu tar vi sikte på att vara med och forma framtidens vård i en tid när behovet av att leverera mer vård med mindre resurser är som allra störst,” säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef.

Nya strategin öppnar för att adressera en tio gånger större marknad

Arjo sätter ljuset på den tydliga kopplingen mellan mobilitet och människans fysiska och mentala välmående, och att goda förutsättningar för mobilitet är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Med den nya strategin för 2021-2030 kommer Arjo att investera för att bli en ledande Mobility Outcome Partner till vården. Tillsammans med kunden gör Arjo en bedömning av vårdinrättningens unika behov baserad på data för problemområden relaterade till nedsatt mobilitet, såsom belastningsskador hos personal, tryck- och bensår samt fallincidenter bland patienter. Därefter utvecklas ett skräddarsytt program som utöver rätt utrustning även säkerställer personalens kompetens och arbetsmetoder.

I ett nära samarbete och med gemensamma målsättningar skapar Arjo tillsammans med kunden en förändring av vårdpraxis, för att nå bättre kliniska resultat och ökad kostnadseffektivitet. Genom att ta detta helhetsgrepp kring några av vårdens stora utmaningar adresserar Arjo en marknad som är tio gånger större än den där koncernen är verksam idag.

Årets upplaga av årsredovisningen omfattar både en tryckt och förkortad digital version. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Den går även att beställa via www.arjo.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 11.00 CET.

Arjo Årsredovisning 2020
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?