Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjos klimatmål godkända av Science Based Targets initiative
The share Arjo B 30 Mai 2024 17:29 4.00 EUR (+0.35%)
❮ Neuigkeiten

Arjos klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

Arjos klimatmål är i linje med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalet. Det bekräftas av Science Based Targets initiative (SBTi) som nu har validerat bolagets klimatmål.

”Godkännandet är en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsarbete och visar att vi har tydliga mål och en konkret plan för att uppnå dem. Vi är fast beslutna att minska vår klimatpåverkan och tillsammans med våra kunder och partners bidrar vi till omställningen till en mer hållbar vård”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

Arjos mål är att minska växthusgasutsläppen i den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 50 procent till 2030. För värdekedjan (scope 3) är målet att minska utsläppen med 25 procent till 2030. Båda målen har 2021 som basår.

Arjos utsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten (scope 1 och 2) har minskat med 11 procent sedan basåret 2021. För att nå målen drivs ett flertal initiativ med fokus på övergång till förnybar energi, energi- och resurseffektiviseringar samt omställning till elfordon. Arjo arbetar även målmedvetet för att minska utsläppen i leverantörskedjan genom fördjupade samarbeten med koncernens leverantörer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Östblad, Head of Sustainability
Tel: +46 (0)73 684 57 45
Email: johan.ostblad@arjo.com

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi arbetar för att driva på företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, i linje med Parisavtalet.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com  

Arjos klimatmål godkända av Science Based Targets initiative