Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2023
The share Arjo B 29 Mai 2024 09:54 4.02 EUR (-0.47%)
❮ Neuigkeiten

Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2023

”Vi stänger 2023 med god tillväxt, betydande resultatförbättring och ett starkt operativt kassaflöde. Under året har fokus i hög grad legat på lönsam tillväxt på en marknad som präglats av stabilisering och återhämtning. Nu fortsätter vi arbetet för att stärka våra positioner ytterligare från 2024 och framåt”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

 

Oktober-december 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 879 Mkr (2 686).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,9 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 27,6 % till 614 Mkr (481).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 52,4 % till 342 Mkr (224).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 242 Mkr (133).
  • Resultat per aktie ökade till 0,67 kr (0,37).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 734 Mkr (425), motsvarande en cash conversion om 124,6 % (99,4).
  • Utdelning per aktie föreslås till 0,90 kr (0,85), motsvarande cirka 245 Mkr.

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 30 januari kl. 08.00 svensk tid via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q4-report-2023

Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001443

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2024/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q4-report-2023

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos bokslutskommuniké för januari-december 2023