Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Wounds UK publicerar konsensus kring IPC för behandling av venösa bensår – och rapporterar positiva resultat för WoundExpress™
The share Arjo B 27 Mai 2024 17:29 4.05 EUR (+0.43%)
❮ Neuigkeiten

Wounds UK publicerar konsensus kring IPC för behandling av venösa bensår – och rapporterar positiva resultat för WoundExpress™

Att behandla venösa bensår är en omfattande och kostsam utmaning för vården. Nu har åtta kliniska experter i Storbritannien arbetat fram en konsensusrapport, publicerad av Wounds UK, som slår fast att IPC-lösningar, i synnerhet WoundExpress, kan förbättra både kliniska resultat och kostnadseffektivitet för vården.

Venösa bensår (VLU) är ett vanligt förekommande problem som medför betydande kostnader för vården. Under 2012/13 beräknades antalet sår som krävde behandling i Storbritannien uppgå till 2,2 miljoner1. 40 procent av dessa var lokaliserade på underbenet eller foten – exklusive trycksår som utvecklats på hälen. Analyser av stora datamängder2 visar att den genomsnittliga kostnaden för behandling av sår på underbenet uppgår till omkring 7 600-7 800 £ per patient och år. Det som främst driver kostnader är antalet besök som vårdpersonal behöver göra hos patienter.

Standardbehandlingen för venösa bensår har under lång tid bestått av mekanisk kompression med hjälp av förband och strumpor. Studier visar dock att upp till 80 procent av patienterna inte fullföljer behandlingen på grund av besvär relaterade till byte av förband, att ta på och av strumpor, smärta, vätskande sår, hudirritation och obehag.

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) erbjuder flera kliniska fördelar

I rapporten “The benefits of intermittent pneumatic compression and how to use WoundExpress in practice”, publicerad av Wounds UK, har en grupp brittiska kliniska experter konsensus kring IPC som en lovande åtgärd för att förbättra behandling av sår på underben. Man trycker särskilt på användande av IPC endast på låret, det vill säga utan direktkontakt med såret eller omkringliggande hud, vilket representeras av funktionaliteten hos WoundExpress.

Initiala studier3 visar att WoundExpress har en positiv påverkan på både arteriella och venösa blodflöden i underbenet med positiva kliniska fördelar som exempelvis minskad sårstorlek. Dessutom bidrar WoundExpress till att reducera smärta hos patienten. WoundExpress är mycket väl lämpad för att användas i hemmet, vilket minimerar störningar i patientens dagliga liv och aktiviteter. Den snabbare sårläkningen minskar även antalet byten av förband, vilket sänker behovet av sjuksköterskevård som i sin tur innebär betydande kostnadsfördelar för vårdgivare. 

“Med vår banbrytande, patenterade lösning WoundExpress placerar vi oss i framkant när det gäller teknologi för sårbehandling, och stärker vår solida produktportfölj. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för denna lösning och är fast beslutna om att hjälpa vården förbättra såväl kliniska som finansiella resultat. Samtidigt kan vi minska onödigt lidande för miljoner patienter”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Användarvändlig teknologi förbättrar läkningstakt och välmående

“Vid kliniskt utförande av sårvård behöver vi nya initiativ för att förbättra läkningstakten och minska negativ påverkan på individens mående. Tidiga bevis stödjer WoundExpress och ger mycket goda belägg för att denna behandling kan uppnå båda målsättningarna, särskilt när det gäller att minska smärta hos patienten. Det är en behandlingsmetod som är enkel att använda, så detta är verkligen en spännande utveckling”, säger Trudie Young, Ordförande för konsensusgruppen.

Nästa steg är att slutföra pågående studier för att öka kunskapen kring de olika postiva effekterna som WoundExpress kan ha som kan bidra till att förbättra hanteringen av flera olika sårtyper som är vanliga på underbenen.

Konsensusrapporten är tillgänglig på Wounds UKs hemsida; https://www.wounds-uk.com/resources/details/the-benefits-of-intermittent-pneumatic-compression-and-how-to-use-woundexpress-in-practice

1 Guest et al, (2015)
2 Guest et al (2018a; 2018b) and Phillips et al (2020)
3 Morris et al (2020) and Naik et al (2020) and Kettley and Turner-Dobbin (2020)

Om WoundExpress

Arjos WoundExpress är ett IPC-system (Intermittent Pneumatic Compression) för att behandla sår på underbenen, med en manschett som appliceras på patientens lår. Till skillnad från nuvarande metoder placeras inte manschetten direkt ovanpå såret, detta för att undvika smärtsamt tryck och öka blodflödet till såret.

Under 2020 publicerade Arjo resultat från en framgångsrik klinisk multicenterstudie, och en randomiserad kontrollerad studie kring sårvård pågår.

Hittills har WoundExpress lanserats i Storbritannien, Irland, Sverige och Danmark – med mycket positiv respons. Planer för lansering i USA och andra länder i Västeuropa är för närvarande under utveckling.

Läs mer om WoundExpress här: https://www.woundexpress.com/

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

www.arjo.com

För mer information, kontakta gärna:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email: 
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Wounds UK publicerar konsensus kring IPC för behandling av venösa bensår – och rapporterar positiva resultat för WoundExpress