Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-juni 2020
The share Arjo B 30 Mai 2024 17:29 4.01 EUR (+0.35%)
❮ Neuigkeiten

Arjo delårsrapport januari-juni 2020

”Under kvartalet har vi fortsatt det viktiga arbetet med att understödja vården i dessa utmanande tider. Den organiska tillväxten uppgår till 2,2% vilket ska ses i relation till ett starkt jämförelsekvartal. Samtidigt ökar det justerade rörelseresultatet med nästan 50%. Vi har sett fortsatt hög efterfrågan inom uthyrningsverksamheten i USA, samt inom sjukvårdssängar och trycksårsmadrasser,”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef. ”Vi har en stark finansiell ställning och förbättrat kassaflöde som gör att vi står stabilt trots turbulensen kring coronapandemin. Vi räknar nu med en gradvis stabilisering där vår organiska omsättningstillväxt för tredje respektive fjärde kvartalet förväntas landa inom vår målsättning om 2-4%”, tillägger Joacim Lindoff.

April-juni 2020 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 2,3% till 2 264 Mkr (2 212).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 2,2%.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 16,0% till 489 Mkr (421).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 47,7% och uppgick till 244 Mkr (165).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 152 Mkr (132).
  • Resultat per aktie ökade till 0,42 kr (0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 613 Mkr (255).
  • Cash conversion ökade till 129,2% (60,7).
  • Koncernen återupptar prognosen – den organiska omsättningstillväxten för tredje respektive fjärde kvartalet förväntas landa inom 2-4%.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 17 juli kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 583 73
USA: +1 833 249 8405
UK: +44 3333 000 804 och PIN: 12136610# (Endast UK)

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-2020

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2020/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till cirka 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-juni 2020