Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Rehabiliteringen av Covid-19 patienter kräver stor satsning på moderna hjälpmedel och personal
The share Arjo B 29 Mai 2024 11:03 4.01 EUR (-0.82%)
❮ Neuigkeiten

Rehabiliteringen av Covid-19 patienter kräver stor satsning på moderna hjälpmedel och personal

Det tunga och svåra arbete som vårdpersonal genomför till följd av coronapandemin världen över överförs nu till den uppföljande vården och rehab-sektorn, som står inför stora utmaningar. Arjo har lång erfarenhet från att arbeta tillsammans med vården för att säkerställa rätt vårdmiljö, kunskap och kompetens hos personalen, samt processer, rutiner och utrustning. Allt för att möjliggöra rörelse genom hela vårdprocessen, ett arbete som nu blir viktigare än någonsin.

Många intensivvårdspatienter genomgår en mycket påfrestande vård under längre tid och får därefter en rad långvariga funktionsnedsättningar såsom muskelsvaghet och minskad rörlighet som en följd av förlorad muskelmassa och muskelfunktion. Minskad rörlighet gör det dessutom svårt för patienter att på egen hand klara av vardagliga rutiner, vilket gör återhämtningsfasen efter Covid-19 både personalintensiv och kostsam.

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan aktivitet och människors fysiska och psykiska välbefinnande. WHOs riktlinjer för behandling av Covid-19 patienter betonar vikten av att – när det är säkert – aktivt mobilisera intensivvårdpatienter så tidigt som möjligt under behandlingsperioden.*

”Rörelse, även i ett mycket tidigt stadium under återhämtningsfasen, är avgörande för patienters tillfrisknande och kan leda till snabbare återhämtning och därmed minskad belastning på personalen, färre arbetsskador och bättre trivsel på arbetsplatsen”, säger Kristian Waldeck, medicinskt ansvarig på Arjo. ”Det finns evidensbaserade modeller och metoder för att åstadkomma en förbättring, vilka bör användas i mycket högre grad”, tillägger han.

Med rätt kompetens hos personalen och rätt rutiner och processer i arbetet kan patienthanteringsutrustning, såsom stå- och lyfthjälpmedel, komma att utgöra en värdefull lösning för patienter som kämpar för att uppnå ökad rörlighet under rehabiliteringsperioden.

Ett annat viktigt område i vård och rehabilitering av Covid-19 patienter är förebyggande av blodproppar i venerna, så kallad venös tromboembolism (VTE), något som kostar den globala vården mångmiljardbelopp varje år. Arjos lösningar för VTE-prevention, såsom IPC-pumpar och manschetter, utgör tillsammans en enkel, bekväm och effektiv terapeutisk lösning som simulerar rörelse och därigenom cirkulerar blodet i benets djupliggande vener.

Genom att stödja vårdtagaren att bibehålla sin rörlighet med hjälp av moderna hjälpmedel kan flera komplikationer undvikas, och på så sätt öka deras självständighet och förbättra deras självkänsla. Samtidigt upplever vårdpersonalen minskad stress och risk för arbetsrelaterade skador, vilket medför ökad produktivitet, förbättrad arbetsglädje och minskad personalomsättning. Sammantaget gör detta att vårdkvaliteten kan öka och kostnaderna minska.

Arjos VD & koncernchef Joacim Lindoff, tillsammans med Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor i Rehabiliteringsmedicin, har även skrivit en debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten om ämnet:

Tillsätt resurser så att vi klarar rehabiliteringen för covid19-patienter

*Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. WHO Interim guidance March 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Rehabiliteringen av Covid-19 patienter kräver stor satsning på moderna hjälpmedel och personal