Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjos Kapitalmarknadsdag 2019
The share Arjo B 30 Mai 2024 17:29 4.01 EUR (+0.35%)
❮ Neuigkeiten

Arjos Kapitalmarknadsdag 2019

Under Arjos kapitalmarknadsdag idag kommer VD och koncernchef Joacim Lindoff, tillsammans med kollegor i koncernledningen, ge en uppdatering av affärsplanen Arjo 2020 och de initiativ som fortsatt ska driva lönsam tillväxt för koncernen.

Under 2018 visade Arjo att de aktiviteter som hittills har sjösatts som del av Arjo 2020-planen ger resultat. Redan under första året som självständigt bolag lyckades Arjo nå och överträffa sina finansiella mål. Nettomsättningen ökade organiskt med 3% och en markant förbättring av resultatet uppnåddes.

- Vi etablerade tidigt en klar riktning vilket skapat positivt momentum i organisationen och gav tydliga resultat, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo, och tillägger att den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under 2019 där Arjo siktar på att leverera ännu ett år med lönsam tillväxt.

Joacim Lindoff presenterar vidare en översikt av trender och affärsmöjligheter och den fortsatta implementeringen av Arjo 2020-planen. Prioriteringarna för koncernen under 2019 är främst att bibehålla ett starkt kommeriellt fokus med effektiv marknadsbearbetning där bland annat USA är en fortsatt viktig marknad.

Effektivitetsförbättringar inom Supply Chain och Inköp för att gradvis förbättra marginalen står också i fokus. Under 2019 jobbar även Arjo vidare med att implementera de nya kraven och anpassa verksamheten till det nya regelverket i Europa, EU Medical Device Regulation, som träder i kraft i maj 2020.

Under dagen kommer CFO Jonas Lindqvist att redogöra för Arjos finansiella ställning samt ge en uppdatering av koncernens valutaexponering. Ambitionen avseende nettoskuld i förhållande till EBITDA är att nå en nivå under 3.

Anne Sigouin, President North America Sales & Service, kommer ge en fördjupande inblick i den amerikanska marknaden och den turnaround som påbörjats i USA under 2018. USA är Arjos enskilt största marknad och representerar närmare 30% av den totala försäljningen.

- Våra aktiviteter i USA har fått fäste och vi levererar ett starkt 2018 med en organisk tillväxt över 4%. Vi har också fått en bra start på 2019 genom en större order av sjukvårdssängar och trycksårsmadrasser till ett värde strax över 100 Mkr. Produkterna, som är den första delen av ett större åtagande, kommer att levereras under 2019 med start under det andra kvartalet, avslutar Joacim Lindoff.

Gästtalare under dagen är Ludvig Mörnesten från Swedish Care International som talar om demens som ett växande problem på grund av en åldrande global befolkning. Då det inte finns något botemedel för sjudomen, handlar demensvård i första hand om att utveckla den icke-farmaceutiska vården. Att förbättra demensvården är ett fokusområde för Arjo som genom sin breda produktportfölj och branschkompetens kan bidra till att skapa utrymme för personlig omsorg, något som är avgörande för att kunna leverera god demensvård.

De finansiella målen för 2018-2020 samt utsikter för 2019 som tidigare har kommunicerat är oförändrade:

- Genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 2-4% per år      

- Genomsnittlig rapporterad EBITDA tillväxt över 10% per år

- Cash conversion över 70%

Utsikter för 2019:

- Den organiska omsättningstillväxten för 2019 förväntas hamna i linje med 2018 års nivå om cirka 3%.

- Rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska något som andel av försäljningen under 2019.

Om Arjos kapitalmarknadsdag

Datum: 12 mars, 2019
Tid: Presentationerna kommer att starta kl 11.00 och förväntas sluta runt kl. 16:30. Registrering är öppen från kl 10.00.
Adress: Arjo AB, Hans Michelsensgatan 10, Malmö
Talare: Joacim Lindoff, VD & koncernchef, Jonas Lindqvist, CFO, Anne Sigouin, President North America Sales & Service, Produktpresentationer: Ulrika Olsson, Segment & Product Marketing, Kristian Waldeck, Segment & Product Marketing, Magnus Karlberg, Produktutveckling, och Mikael Persson, Supply Chain & Operations.
Gästtalare: Ludvig Mörnesten, Swedish Care International

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in att följa mötet via telefon och webcast. Vänligen observera att frågor inte kan ställas här. Presentationerna börjar kl. 11.00 CET.

Audio webcast: För att ta del av presentationerna via webcast, vänligen använda följande länk:                                                                            https://event.on24.com/wcc/r/1958199-1/F1FFD098835932A6410191DC4D218971?partnerref=rss-events

Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5664 2753
UK: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 631-913-1422
Deltagarkod: 52792458#

Presentationer kommer finnas tillgängliga efter eventet på länken nedan: https://www.arjo.com/int/about-us/investors/reports--presentations/2019/

En inspelning kommer att finnas tillgänglig i 90 dagar efter eventet på länken nedan: https://www.arjo.com/int/about-us/investors/reports--presentations/2019/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46(0)10 335 4867
E-mail:
saloni.deva@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019 kl. 07.40 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

CMD pressmeddelande