Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-september 2018
The share Arjo B 15 Juli 2024 11:11 3.67 EUR (+0.48%)
❮ Neuigkeiten

Arjo delårsrapport januari-september 2018

”Efter fem år av vikande tillväxt har vi vänt utvecklingen och leverererar nu det tredje kvartalet i rad med tillväxt. Med genomgående stark orderingång i kvartalet och fortsatt goda utsikter för året höjer vi prognosen och räknar med att utvecklingen kommer landa i mitten av intervallet 2–4% organisk omsättningsökning för helåret”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef

Juli-september 2018 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 10,4 % till 1 981 Mkr (1 795). Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,4 %. Försäljningen hölls tillbaka av tillfälliga störningar i samband med ett planerat byte av logistikpartner i Europa. Justerat för detta uppgick den organiska tillväxten till 3,5 % i kvartalet.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 19,9 % till 301 Mkr (251).
  • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 18 Mkr (135).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 77 Mkr (-95).
  • Resultat per aktie ökade till 0,21 kr (-0,26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 200 Mkr (122). Cash conversion uppgick till 71,4 % (105,1).
  • Arjo höjer utsikterna för helåret och bedömer att omsättningsökningen nu kommer att landa i mitten av intervallet 2–4 %.
  • Efter kvartalets utgång: Avytting av Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 22 oktober kl. 14.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 323-794-2588
Deltagarkod: 7702322

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1212492

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2018/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1212492


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl. 13:15 CET.


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release