Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Tjänster och lösningar / Sjukvårdslösningar / BioCentic Lighting
01_Brainlit_Aldreomsorg_edited-banner.jpg

Ljus som leder till en bättre dag

Vi behöver alla en balanserad dygnsrytm, understödd av dagsljusets variationer över dygnets 24 timmar, för att vara biologiskt på topp.¹ Modern livsstil och nödvändigheten att vistas mer tid inomhus utan tillräcklig exponering för dagsljus, kan störa den naturliga dygnsrytmen. När dygnsrytmen är osynkroniserad kan vi uppleva störd nattsömn, låg energi och minskad vakenhet under dagen², men också potentiellt fler effekter, såsom ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar³, försämrad kognition⁴, progression av Alzheimers sjukdom med mera⁵.

Arjo.couple-on-the-beach-edited.jpg

Skapa en balanserad dygnsrytm

En balanserad dygnsrytm är ännu viktigare för boende inom äldreomsorgen, som behöver ännu mer exponering för dagsljusets normala variationer jämfört med yngre individer, men som tillbringar mycket av sin tid inomhus.⁶ För de äldre kan en balanserad dygnsrytm leda till förbättrad sömn och minskad depression och agitation, inte minst hos personer lever med någon form av demenssjukdom.⁷ Ljus är den viktigaste faktorn för synkronisering av kroppens dygnsrytm⁸, men när vi åldras förlorar ögat sin förmåga att ta in och bearbeta ljus lika effektivt som när vi var unga.⁶
02_Brainlit_Aldreomsorg_190-edited.jpg

BioCentric Lighting™

BioCentric Lighting™ från BrainLit simulerar de viktiga aspekterna av dagsljuset, såsom våglängd, intensitet, riktning, timing och varaktighet, för att bidra till en hälsosam dygnsrytm.⁹ Ljusexponering synkroniserar kroppens dygnsrytm, förbättrar sömn/vakenhets-cykeln¹⁰ och främjar övergripande hälsa och välbefinnande.¹¹ BioCentric Lighting™ kräver ingen omfattande utbildning och bör inte störa andra vårdrutiner eller aktiviteter. Det är en naturlig, icke-farmakologisk och evidensbaserad intervention som kan förbättra vardagen för boende och vårdpersonal.
Grå-varm-liggande-circle.jpg

BrainLit Alven™

BrainLit Alven™ är en uppkopplad fristående LED-armatur som simulerar de viktiga aspekterna hos dagsljuset, såsom våglängd, intensitet, riktning, timing och varaktighet9.

BrainLit Alven™ bygger på en patenterad teknologi och är en vetenskapligt stödd belysningslösning som levererar rätt ljus vid rätt tid på dygnet, och kan därmed hjälpa individer att upprätthålla en hälsosam sömn/vakenhets-cykel.
01_Brainlit-edited.jpg

Funktioner och fördelar

Vårdgivare kan enkelt använda knappsatsen eller en smart enhet för att välja mellan ljusrecept som stödjer olika dagsljusbehov; fokus på högre energi och vakenhet, eller för att skapa lugnare och vilsammare miljöer. Detta möjliggör en individualisering för enskilda personers behov under dygnet.

Den avancerade plattformen har en sömlös uppkoppling och styrs intuitivt – uppdateringar allt eftersom nya insikter och funktioner tillkommer görs enkelt via internet.

Primära funktioner

• Uppkopplat system som kan utvecklas över tid

• Kan anpassa och förbättra ljuskompositionen utifrån individuella behov

• Olika ljusrecept tillgängliga med fokus antingen på hög energi och vakenhet eller för lugnare och mer vilsamma miljöer

• WiFi/Ethernet/Bluetooth-uppkoppling

… plus tillgång till nya produktutvecklingar och uppdateringar direkt till Alven™

Primära fördelar

• BrainLit Alven™ kan naturligt anpassa dygnsrytmen under dygnets 24 timmar

• BrainLit Alven™ simulerar de viktiga aspekterna hos dagsljuset, såsom våglängd, intensitet, riktning, timing och varaktighet, för att bidra till en hälsosam dygnsrytm9

• Ljusexponering synkroniserar kroppens dygnsrytm, förbättrar sömn/vakenhets-cykeln och främjar övergripande hälsa och välbefinnande¹¹

References:


1. Blume C, Garbazza C, Spitschan M. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. Somnologie(Berl). 2019 Sep;
23(3):147-156.

2. Srinivasan, V. et al. Jet lag, circadian rhythm sleep disturbances, and depression: the role of melatonin and its analogs. AdvTher27,
796-813, doi:10.1007/s12325-010-0065-y (2010).

3. Chellappa, S. L., Vujovic, N., Williams, J. S. & Scheer, F. Impact of Circadian Disruption on Cardiovascular Function and Disease.
Trends EndocrinolMetab30, 767-779, doi:10.1016/j.tem.2019.07.008 (2019).

4. Heyde, I., Kiehn, J. T. & Oster, H. Mutual influence of sleep and circadian clocks on physiology and cognition. Free RadicBiolMed
119, 8-16, doi:10.1016/j.freeradbiomed.2017.11.003 (2018).

5. Saeed, Y. & Abbott, S. M. Circadian Disruption Associated with Alzheimer’s Disease. CurrNeurolNeurosciRep 17, 29, doi:10.1007/
s11910-017-0745-y (2017).

6. Lin JB, TsubotaK, ApteRS. A glimpse at the aging eye. NPJ Aging MechDis. 2016 Mar 10;2:16003.

7. Figueiro MG, et al. Tailored lighting intervention improves measures of sleep, depression, and agitation in persons with Alzheimer’s
disease and related dementia living in long-term care facilities. Clin Interv Aging 2014; 9:1527-1537. doi:10.2147/CIA.S68557.

8. https://www.sleepfoundation.org/circadian-rhythm/can-you-change-your-circadian-rhythm

9. BrainLitdata on file. Test reports: BLT_CircSti_23649323

10. van Maanen, A., Meijer, A. M., van der Heijden, K. B. & Oort, F. J. The effects of light therapy on sleep problems: A systematic
review and meta-analysis. Sleep Med Rev 29, 52-62, doi:10.1016/j.smrv.2015.08.009 (2016).

11. Frange, C., de Queiroz, S. S., da Silva Prado, J. M., Tufik, S. & de Mello, M. T. The impact of sleep duration on self-rated health.
Sleep Sci7, 107-113, doi:10.1016/j.slsci.2014.09.006 (2014).

Lucien de Kreek

Vi finns här för dig!

Hittar du inte det du söker? Låt oss hjälpa dig.