You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Arjo Shampoo and Body Wash

Duschtvål och schampo i ett

Vår schampo och duschtvål i ett rengör huden skonsamt men noggrant, och förhindrar samtidigt bakterietillväxt.

Den innehåller vårdande och fuktgivande ingredienser som är milda mot hår och hud, samt rengöringsmedel som minskar bakterietillväxt.
Rengör, mjukgör och återfuktar
Innehåller vårdande och fuktgivande medel som skyddar håret och återfuktar huden.

Skyddar mot bakteriell tillväxt
Innehåller rengöringsmedel som rengör noggrant och minskar bakterietillväxt.

Biologiskt nedbrytbar formula. Säljs i återvinningsbara förpackningar.

Teknisk information

Faror

Denna produkt innehåller inga farliga ämnen och kräver inte klassifikation enligt EG-förordning 1907/2006 (REACH).
Viktiga farliga egenskaper: Denna produkt kan irritera ögon och slemhinnor.

Sammansättning/beståndsdelar

ÄmnenCAS-nrVikt-%Symbol/R-fraser
Farliga ämnen  -
 ---
Andra ämnen  -
Natriumlaurylsulfat9004-82-46-10-
DMDH-hydantoin6440-58-00,15-
Jod-propynylbutylkarbamat55406-53-60,0075-
Euxyl K40035691-65-70,03-
IFRA-godkänd parfym 0,2-
Färg + vatten upp till 100 %-

Åtgärder för första hjälpen

FörtäringDrick mycket vatten och ring efter läkare vid symptom.
InandningRing efter läkare vid symptom.
I ögonenTa bort kontaktlinser, skölj med ljummet vatten i några minuter och sök läkarvård vid symptom.

Brandsäkerhet

 
Denna produkt är inte brandfarlig.
Brandsläckare Anpassa efter omgivande förhållanden/material.
Personliga försiktighetsåtgärder Bär lämpliga personliga skyddskläder och använd syrgasmask.

Oavsiktligt spill

Personliga försiktighetsåtgärderFörhindra kontakt med ögon.
Miljömässiga försiktighetsåtgärderSug upp materialet i ett vätskebindande material (t.ex. kiselgur eller sågspån). Små kvantiteter kan sköljas bort med vatten.

Hantering och förvaring

Förvara produkten vid rumstemperatur.

Exponering/personskydd

Se avsnitt 7.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

UtseendeKlar vätska
pH-värde7,0
BrandfarlighetEj brandfarligt
FlampunktIngen
Vattenlöslighet100%
Organiska lösningsmedelInte

Toxikologi

Akuta effekterSe avsnitt 3
FörtäringSe avsnitt 3
InandningSe avsnitt 3
HudkontaktSe avsnitt 3
I ögonenSe avsnitt 3

Ekologi

MiljöegenskaperDenna vätska innehåller ämnen som är snabbt biologiskt nedbrytbara.

Kassering

Se lokala bestämmelser för kassering och återvinning.
Kasserings- och återvinningskod07 07 99

Transport

KlassFri
Väg, spår (ADR/RID)Ej tillämpligt
Sjö (IMDG)Ej tillämpligt
Luft (IATA)Ej tillämpligt

Lagmässig

SäkerhetsmärkningNej
R-frasNej
Marknadsföringsrestriktioner-

Vänligen kontrollera produktens tillgänglighet på din marknad med din lokala säljare.