You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Trombosprofylax, DVT

Trombosprofylax, DVT

I vår portfölj finns ett heltäckande sortiment med tillförlitliga, kliniskt beprövade pumpar och manschetter för att främja säker och effektiv prevention av djup ventrombos (DVT).

Intermittent pneumatiskt kompression (IPC) efterliknar den naturliga fysiologiska mekanismen i musklernas pumpverkan som återför vätska till kärl- och lymfsystemet.

Intermittent pneumatisk kompression är en säker, lättanvänd och vältolererad metod för prevention av DVT.

Ett flertal oberoende kliniska studier och riktlinjer stödjer användningen av intermittent pneumatisk kompression som en effektiv terapeutisk metod, och specifika studier om vårdtagarkomfort stödjer användningen av Flowtron®-manschetter som ett väl tolererat produktsortiment som uppfyller alla krav.

Arjos pumpsortiment för intermittent pneumatisk kompression med Flowtron ACS900 för DVT-prevention utgör tillsammans med tillhörande uniforma och sekventiella manschetter en heltäckande serie av tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter som stöder alla kliniska krav.