Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Legal / Webbpolicy

Webbpolicy

Juridisk information

Dessa allmänna ansvarsbegränsningar och integritetsvillkor gäller för Arjokoncernens webbplats. Observera att det kan finnas ytterligare ansvarsbegränsningar och integritetsvillkor på separata webbplatser tillhörande företag inom Arjokoncernen.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av Arjo AB (publ) och Arjokoncernen enbart i informationssyfte och ska inte tolkas som rådgivning eller någon rekommendation. Informationen på denna webbplats ska inte heller förlitas på som grund för beslut eller åtgärd. Innehållet kan vara ofullständigt eller inaktuellt. All information tillhandahålls i god tro men UTAN NÅGON GARANTI (VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD) och all användning av information eller material från denna webbplats sker på användarens egen risk.

Ingenting på denna webbplats ska anses utgöra en inbjudan att investera eller på annat sätt handla med värdepapper i Arjokoncernen. Faktiska resultat och faktisk utveckling kan komma att avvika väsentligt från eventuell framåtriktad information på denna webbplats (se nedan). Historisk utveckling av priset på värdepapper ska inte förlitas på som vägledning för deras framtida utveckling.

Arjokoncernen garanterar inte att denna webbplats kommer vara tillgänglig vid alla tidpunkter och inte heller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor. Därför bör du noggrant läsa igenom denna Webbpolicy i sin helhet innan du börjar använda webbplatsen samt även regelbundet därefter, eftersom Arjokoncernen kan komma att göra ändringar och uppdateringar i policyn.

Framåtriktad information

Denna webbplats kan innehålla s.k. framåtriktad information om framtida verksamhet, utveckling eller marknadsförhållanden. Sådan framåtriktad information återspeglar vår syn på, och våra förväntningar avseende, framtida händelser endast vid den respektive tidpunkt som informationen lämnades. Det kan inte garanteras att sådana förväntningar kommer att infrias. Eftersom framåtriktad information är baserad på antaganden och uppskattningar som är förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer kan verkligt utfall komma att väsentligt skilja sig från vad som uttalats i framåtriktad information. Vi åtar oss inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter annat än vad som följer av lag och börsregler.

Upphovsrätt och varumärken

Om inget annat uttryckligt anges gäller att innehållet på denna webbplats är Arjokoncernens ägda upphovsrätt eller annan ägd immateriell rättighet. Detta inkluderar varumärket "Arjo" samt andra logotyper och varumärken på denna webbplats. Arjokoncernens logotyper, varumärken, upphovsrättsligt skyddade verk samt närstående rättigheter får inte användas eller kopieras utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla rättigheter förbehålls.

Vänligen notera att om du skickar information eller material till oss via denna webbplats så kan Arjokoncernen komma att använda sådan information eller material i hela världen, utan begränsning i tiden (eller i minst 50 år), göra ändringar därav, publicera, överlåta samt göra andra typer av förfoganden till tredje part. Ingen ersättning kommer att lämnas till dig för användningen. Genom att sända oss informationen eller materialet genom denna webbplats så accepterar du denna användning av Arjokoncernen och garanterar att du har rätt att skicka oss informationen eller materialet i enlighet härmed.

Personuppgiftsinformation

Personuppgiftsinformation som tillhandahålls Arjokoncernen via denna webbplats kommer endast att användas av företag inom Arjokoncernen samt dess underleverantörer och tjänsteleverantörer i syfte att skicka ut efterfrågad information samt för att besvara kommentarer och annan korrespondens från dig. [För att bättre förstå beteenden och behov hos besökarna på denna webbplats kan Arjokoncernen, dess underleverantörer och tjänsteleverantörer dessutom komma att behandla dina personuppgifter för att granska användandet av webbplatsen, för att registrera trafik till och från webbplatsen samt för att undersöka användarnas demografi, geografiska belägenhet, intressen och beteenden.] Behandlingen av dina personuppgifter kan innebära överföringar utanför EES. Genom att använda denna webbplats samtycker du till sådan användning.
Länkar

Vi ber er att inte länka till denna webbplats från någon annan webbplats utan skriftligt samtycke från oss.

Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls enbart i bekvämlighetssyfte och innebär inte att Arjokoncernen rekommenderar sådana webbplatser. Användning av länkar till externa webbplatser sker på användarens egen risk.

Cookies

Cookies är små filer som lagras på din dator eller på annan enhet. En cookie innehåller en så kallad identifierare (en följd av bokstäver och siffror) och fungerar som en sorts ID-tagg. Identifieraren skickas från en server till din webbläsare och sparas av din webbläsare. Identifieraren skickas sedan tillbaks till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies används för att hålla reda på dina rörelser online, hjälpa dig återuppta åtgärder som inte har slutförts, komma ihåg dina inloggningsuppgifter, preferenser etc.
Cookies hjälper Arjokoncernen att ge dig en bra upplevelse när du besöker denna webbplats och möjliggör för Arjokoncernen att förbättra webbplatsen. Cookies används av Arjokoncernen för de ändamål som anges nedan samt i syfte att identifiera din webbläsare och för att ta reda på om du har den programvara som krävs för att få tillgång till viss information, visst material och/eller vissa funktioner på webbplatsen.
Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt hindrar lagring av cookies, alternativt så att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. För mer information, se webbläsarens hjälpsidor. Om du väljer att inte acceptera cookies kan webbplatsen fortfarande användas, men eventuellt med begränsad funktionalitet.

Ändringar/uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar på denna webbplats, inklusive denna Webbpolicy. Vi åtar oss inte att hålla denna webbplats uppdaterad.