Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Berättelser
man-playing-with-his-grandson.jpg

Kraften i rörelse

Det finns en tydlig koppling mellan mobilitet och människans fysiska och psykiska välmående.
Vi har sett hur snabbt det går att förbättra både vårdresultat och ekonomiska resultat genom
att hitta rätt lösningar som stödjer och främjar mobilitet. 
nurse-leaning-against-the-wall-in-the-sun.jpg

Bättre resultat för alla

Vi är gjorda för att vara i rörelse. Att tillgodose detta grundläggande behov under hela vårdprocessen bidrar till patienternas läkning och stärker deras självkänsla och självständighet, och det stärker också vårdpersonalens självtillit och allmänna välbefinnande. Som specialister på detta område strävar vi efter att stödja rörelse och mobilitet i vårdmiljöer i allt vi gör.

Vi stödjer mobilitet och rörelsefrihet

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
two-colleague-having-a-discussion.jpg

En gemensam drivkraft

Motiverade människor som samlas kring en gemensam drivkraft är oerhört effektiva. Vi har alla olika perspektiv på saker och ting, och bidrar på olika sätt – men det vi alla har gemensamt är att vi tillsammans strävar efter att stödja vårdinrättningar med lösningar som ökar patienternas mobilitet.

Utforska fler berättelser