Finansiella mål 2021–2023

Försäljningtsillväxt

Genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 3–5 % per år

EBITDA-marginal

Justerad EBITDA-marginal om cirka 23% från och med helåret 2023

Cash conversion

Årlig cash conversion över 80 %

Utdelning

Koncernens utdelning ska motsvara 30–60 % av nettoresultatet efter skatt