You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vår kultur

Vår kultur

Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. Våra kunders behov och utmaningar är det som driver oss, och det är medarbetarna som utgör vårt bultande hjärta. Med sitt engagemang i att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder är det de som uppfyller vårt löfte. Varje dag.

För oss är det inte bara vad vi gör som är viktigt, utan hur vi gör det. Det finns fyra delar i vår kultur som är vägledande för vårt arbetssätt:

Mångfald & delaktighet

På Arjo betraktar vi mångfald som en drivkraft för innovation, en tillgång för att förstå olika marknadsbehov och en utlösande faktor för vår globala tillväxt. Vi strävar efter en arbetsmiljö som definieras av delaktighet genom att ta till oss och respektera mångfalden och tillsammans maximera vår potential genom att dela med oss av vår kompetens.

Vinna som ett team

Teamwork och samarbete utgör kärnan i vårt mål att bygga en vinnande kultur på Arjo. Vårt mål är att bibehålla och utveckla en kultur med en stark, fokuserad ambition och tydliga mått på framgång – en kultur där alla medarbetare i vårt team får ansvar för att fatta beslut på rätt nivå, och som snabbt kan anpassas till kundernas och intressenternas behov samt till förändringar på världsmarknaden.

Ledarskapsstil

Som ett globalt inriktat bolag med ett svenskt arv anser vi att vår ledarskapskultur spelar en viktig roll för våra framtida framgångar. På Arjo definieras det genom att vi aktivt utvecklar vår personal, hjälper dem att ta ansvar, att synas och knyta an till andra, att föregå med gott exempel samt att vara öppna och tillgängliga.

Våra kärnvärden

Vi utgår från fem kärnvärden i allt vi gör – Passion, Samarbete, Öppenhet, Professionellt genomförande och Ansvar. Den starkaste av dessa är passionen för vårt arbete och bolaget, som bottnar i en inbyggd önskan om att förbättra andras hälsa och välbefinnande. Dessa värden är ständigt vägledande i rekryteringen, utvecklingen och utvärderingen av våra medarbetare. Läs mer nedan om våra kärnvärden och hur vi definierar dem.