You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Arbeta på Arjo

Vårt arbete grundar sig på en genuin omtanke om människors välbefinnande. Vi är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Vårt mål är att förbättra våra kunders livskvalitet genom att skapa säkra och värdiga vårdmiljöer. Vi tillgodoser behoven hos akutvårdspatienter, vårdtagare på långtidsboenden, vårdgivare och vårdpersonal i över 60 länder.

Med cirka 6 200 anställda över hela världen, ett antal som hela tiden ökar, erbjuder vi spännande möjligheter att utvecklas i en dynamisk och internationell miljö i en starkt ändamålsstyrd kultur.

Som ägare av hela produktlivscykeln driver våra globala team varje steg i vår produktutvecklings- och tillverkningsprocess – från forskning på idéstadiet, inköp och produktutveckling till tillverkning och logistik, marknadsföring, hållbar teknik, försäljning och service.


Läs mer om våra team och se var du kan passa in i Arjo-familjen:

Sales & Service

Vårt Sales & Service-team går i täten för att uppfylla kundernas behov genom att dagligen samverka med både nya och befintliga kunder och distributörer i hela vårt omfattande globala nätverk.

Vårt team Global Sales & Service representerar Arjos portfölj i ## länder, medan vårt team North America Sales & Service har fokus på våra affärsmål i USA, Kanada samt 26 marknader i Latinamerika.

Marketing Communications & Public Relations

Teamet Marketing Communication & Public Relations ansvarar för att driva Arjos verksamhet framåt. Det gör de genom att skapa relevanta budskap till rätt personer vid rätt tidpunkt, vilket bygger tillit och förtroende bland våra intressenter. Det här teamet leder också Arjo Academy och säkerställer att vårt globala försäljningsnätverk känner till våra nya och befintliga erbjudanden.

Product Development and Supply Chain & Operations

Vårt team Product Development, Supply Chain & Operations har en dynamisk utvecklingsavdelning som är avgörande för att omvandla produktidéer till produkter. De styr också inköp till, produktion och leverans av våra produkter och strävar efter både kostnads- och tidseffektivitet utan att någonsin göra avkall på de strikta säkerhetsstandarderna.

Quality & Regulatory Compliance

Vårt team Quality & Regulatory Compliance arbetar över hela vårt nätverk för att skydda kundernas säkerhet och säkra efterlevnad av lagar och regler på marknaden genom att implementera harmoniserade kvalitetssystem och -processer över hela världen.

Segment & Product Marketing

Med utgångspunkt i kunskaper från marknaden och kundinsikter definierar och marknadsför vårt Segment & Product Marketing-team nya kundlösningar samtidigt som de underhåller vår befintliga produktportfölj och driver vår övergripande produktstrategi.

Human Resources & Corporate Social Responsibility

Vårt Human Resources-team samordnar vår personalrelaterade agenda med verksamhetens agenda genom att tillhandahålla analyser, genomföra relevanta personalprocesser samt säkerställa höga standarder för etik och regelefterlevnad i hela bolaget.

Corporate Development & Projects

Vårt team Corporate Development & Projects fokuserar på att hitta nya möjligheter och utveckla nya affärsmodeller, driva skalfördelar och skapa synergier i hela bolaget.

IT

Vårt IT-team hjälper oss att erbjuda både support av hög kvalitet till interna kunder och kostnadseffektiva IT-lösningar till Arjos nätverk över hela världen.

Finance

Utöver att stödja bolagets övergripande finansiella och legala frågor hjälper ekonomiteamet till att uppnå våra verksamhetsmål genom att utveckla strategiska affärsplaner och identifiera både glapp och möjligheter i bolaget.