You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Tydlig styrning säkerställer resultat

Tydlig styrning säkerställer resultat

Styrningsprocessen för hållbarhetsarbetet involverar alla nivåer i bolaget

• VD och koncernledning har övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet, och beslutar om mål och ger vägledning framåt, utvärderar resultat och identifierar förbättringspunkter, samt implementerar aktiviteter i hela organisationen. Hållbarhetsarbetet leds operativt av EVP HR & Sustainability.

• Arjos styrelse får regelbunden rapportering kring nuläge, måluppfyllnad och planer framåt, samt utvärderar och ger input till hållbarhetsagendan två gånger per år.

• Smarta, tvärfunktionella team har ansvar för att leda projekt, möta mål och
genomföra uppföljning.

• Linjecheferna ansvarar för att deras medarbetare förstår och agerar i enlighet med vår uppförandekod och hållbarhetsagenda.

• Rapportering sker genom intern insamling och sammanställning av data. Från 2022 införs rapportering enligt riktlinjer för Global Reporting Initiative (GRI).

 

• Arjos hållbarhetspolicy är under utveckling och kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Våra Policys och Direktiv