Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

FN:s hållbarhetsmål

Arjos hållbarhetsarbete stödjer FN:s hållbarhetsmål genom globala och lokala initiativ. Vi fokuserar särskilt på sex av de globala målen:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Genom Arjos fyra fokusområden för hållbarhet säkrar vi hållbar konsumtion och produktion enligt FN:s globala mål. Under 2019 etablerade vi ett hållbart synsätt genom hela värdekedjan och ökade kraven på produktsäkerhet, hela tiden med fokus på individer och samhället.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Arjos miljöarbete följer en tydlig agenda med målet att minimera vårt klimatavtryck. Genom att minska vår energiförbrukning, CO2-utsläpp och mängden avfall, samt öka vår återvinning, bidrar vi till en hållbar framtid.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

När vi sätter våra medarbetares hälsa, säkerhet och utveckling i centrum gynnar det inte bara vårt företag, men även samhället i stort. Arjo betonar vikten av anständiga arbetsvillkor för alla anställda, samt en god balans mellan arbetsliv och fritid.

5. Jämställdhet

Vi tror på allas lika värde och rättigheter, och prioriterar därför jämställdhet, mångfald och inkludering. När medarbetare kan utvecklas och samarbeta utifrån sina individuella erfarenheter skapas också en sundare och tryggare företagskultur.

4. God utbildning för alla

Arjo stödjer utbildningsprojekt, såväl internt som tillsammans med partner i olika delar av världen. Vi ser att utveckling av en hållbar vård och ett hållbart samhälle går hand i hand med utvecklingen av personalens kompetenser, men även med goda utbildningsmöjligheter i samhället i övrigt. Genom Arjos och våra medarbetares engagemang i utbildningsfrågor arbetar vi för en likvärdig utbildning av god kvalitet och livslångt lärande för alla.

3. Hälsa och välbefinnande

I de mer än 40 länder och på de marknader där Arjo verkar bidrar våra lösningar till en bättre livskvalitet. I bland annat Indien och Sydamerika deltar Arjo i olika donationsprogram för sjukhus. Detta stöder utvecklingen av en modern och effektiv vård som gynnar samhällets utveckling i stort, och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättighet till välbefinnande.