You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Joacim Lindoff 750.jpg

Joacim Lindoff

Född 1973.

VD och koncernchef sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Tidigare erfarenhet tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-koncernen mellan augusti 2016-mars 2017 , Executive Vice President för Getinges tidigare affärsområde Infection Control och Executive Vice President för affärsområdet Surgical Workflows.

Andra pågående uppdrag/befattningar: -

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Tillförordnad VD och koncernchef i Getinge-koncernen mellan augusti 2016-mars 2017.

Innehav (eget och närståendes): 33 288 B-aktier och 1 190 476 syntetiska optioner.

Inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.