You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Eva Sandling Gralen 750.jpg

Eva Sandling Gralén

Född 1964. Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Textilingenjör – Textilteknologi, Högskolan i Borås. Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap, Högskolan i Malmö. Anställd i Arjos dotterbolag ArjoHuntleigh AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: : Styrelsesuppleant Davidshall Progressio Management AB

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Arbetstagarrepresentant, suppleant Arjo AB 2018–2020

Innehav (eget och närståendes): 3 000 B-aktier