You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Uthyrning

Akutvårdsenheter och geriatriska vårdenheter tampas ofta med utmaningar kopplade till vårdtagarnas vårdbehov, antalet tillgängliga vårdplatser och tillgång till kapital.

Detta leder till situationer där vårdpersonal och administratörer behöver göra svåra val.  Inom vården ska man inte behöva göra några kompromisser.  Du behöver ha tillgång till de rätta behandlingarna som ska kunna ges alla patienter som behöver dem.

Med Arjos hyresprogram kan du hantera komplexa vårdbehov genom möjligheten att hyra sjukvårdssängar och terapeutiska madrasser.  Att hyra utrustningen ger följande fördelar:

  • Tillgång till avancerade och beprövade behandlingsmöjligheter och sjukhussängar
  • Produkterna är tillgängliga när de behövs, där de behövs
  • Inget behov av att säkra stora investeringar
  • Eliminerar de reparations- och underhållskostnader som anläggningens inköpta produkter medför

Arjo tillhandahåller dig med produkter som är optimerade för bästa möjliga vård och hjälper dig att balansera kapitalbudgeten och driftbudgeten.