You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Skräddarsydda lösningar

Med ett omfattande utbud av tilläggstjänster erbjuder FLEX Service skräddarsydda lösningar som passar just din vårdenhets unika behov vilket gör verksamheten garanterat effektiv.

Förbrukningsartiklar

Se till att din utrustning från Arjo förses med de bäst lämpade förbrukningsartiklarna och tillbehören, baserat på Arjos långa erfarenhet.

Teknisk utvärdering

Optimera verksamheten med en fullständig genomgång och utvärdering av den medicinska utrustning som används på vårdenheten.

Inspektion

Säkerställ att all utrustning fungerar så effektivt som möjligt genom en fullständig inspektion av alla dina enheter. Vid inspektionen kontrollerar och säkerställer vi också efterlevnad av lokala lagar och regler.

Tester

Certifierade tester gör att du kan vara extra förvissade om säkerheten för vårdtagare och vårdpersonal.

Utbildning

Garantera vårdpersonalens kliniska kompetens med heltäckande utbildning i hur all Arjo-utrustning ska användas.