You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Inspektion av utrustning

Professionella inspektioner för att bedöma status på er utrustning, delar och tillbehör.

  • Vi kan vägleda er personal om korrekt användning av utrustning för att förbättra effektiviteten och reducera onödigt slitage.
  • Vi bedömer status på selar, madrasser och förbrukningsartiklar och erbjuder förmånliga priser på kompatibla förbrukningsartiklar från Arjo.
  • Belastningsprov har utförts i enlighet med strikta ISO 10535-standarder
  • Kalibreringsservice för metrologisk utrustning.

Vi erbjuder ytterligare utvärdering för att hjälpa till att fastställa om er utrustning kan tillgodose behoven hos er aktuella patient- eller vårdtagarpopulation.