You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster, produktsupport och expertis för att hjälpa vårdinrättningar förbättra sina kliniska resultat, maximera avkastningen på investeringar och höja vårdstandarden.

Arjo10661_555x555.jpg

Arjo Care

Professionella underhålls- och servicetjänster som hjälper er att få ut mesta möjliga av er utrustning.

Ta reda på mer

Bild 2 500x500.jpg

Uthyrning och finansiering

Heltäckande lösningar som säkerställer att ni har tillgång till rätt utrustning vid rätt tidpunkt.

Ta reda på mer

Klinisk konsultation

Resultatdrivna partnerskap som syftar till att skapa effektiva miljöer som underlättar vård av hög kvalitet.

Ta reda på mer