You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

De vanligaste utmaningar som vårdenheter ställs inför idag har att göra med ekonomin

Ekonomiska begränsningar tvingar många vårdenheter att reparera och underhålla utrustning långt efter att utrustningens rekommenderade livscykel har löpt ut vilket innebär att vårdtagare och vårdpersonal utsätts för onödiga risker.

Arjo har utvecklat en ny lösning med rådgivning som utformats för att hjälpa dig att förbättra din strategiska planering och leverera vård som håller hög kvalitet, inte bara i dag utan även i framtiden.

ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning har utformats för vårdenheter som vill maximera avkastningen på investeringar i utrustning, öka effektiviteten i verksamheten och höja kvaliteten på vården.

Arjo Mobilitetsgalleri™ är ett klassificeringsverktyg som kan användas för att analysera vårdtagarnas behov av hjälp inom olika avdelningar på enheten. Verktygets rekommendationer baseras på vårdtagarnas mobilitetsbehov, vilka vårdaktiviteter som utförs samt på miljökrav och personalens behov.  

Arjo experter kommer att

  • utvärdera dina befintliga behov (gammal utrustning, Mobilitetsgalleriet, säkerhetsproblem)
  • utveckla en tydlig åtgärdsplan i samråd med dig (automatiserad utarbetning av förslag för diskussion med ledningen) och
  • optimera din vårdenhet för bästa möjliga vård (förbättra kvaliteten på vården, förbättra säkerheten och effektivisera verksamheten).


Med hjälp av ProACT-strategin kommer Arjo att arbeta tillsammans med din organisation för att ta fram rekommendationer för en 5-årig kapitalplan som baseras på en utvärdering av din befintliga utrustning och dina vårdtagares mobilitetsrelaterade behov.

ProACT är den naturliga startpunkten för ett 3-årigt partnerskap med Arjo där målet är att förändra kulturen på vårdenheten genom initiativet Diligent™ Guaranteed Solutions.

Klicka på länken Kontakta oss och be att en Arjo-representant kontaktar dig för att diskutera en ProACT-utvärdering av din vårdenhet. Vi berättar gärna mer om vad ProACT handlar om och vad åtgärdsplanen kan innehålla.